Läs också ”Samebyarna har begärt omfattande avlysningar av småviltjakt”