fredag 23 mars

Opinion

Publicerad 21 augusti 2017 - 17:38

Debatt

I september tas beslut om 2018 års förvaltning av varg. Då hoppas vi, och kommer att verka för, att resan mot färre vargrevir i Dalarna har påbörjats, skriver företrädare för Jägareförbundet Dalarna.

Debatt: ”Riksdagens vargbeslut måste få genomslag”

Nu är det hög tid att riksdagens beslut blir verklighet gällande förvaltning av varg.

Efter att forskarna sagt sitt beslöt Sveriges riksdag i december 2013 att en gynnsam bevarande status för vargpopulationen var 170–270 vargar. Då hade både hängslen och livrem använts för att vara på den säkra sidan för vargens fortlevnad.

Svenska Jägareförbundets syn i vargfrågan är att det ska finnas max 150 vargar och högst ett till två föryngringar per län.

 

170  räcker

Antalet är nära den nedre gräns som riksdagen fastslog. Att Naturvårdsverket skulle ta den högre, 270, är väl ingen jägare förvånad över. Men snart borde även Naturvårdsverket inse att de problem som drabbar människor och djur i vargreviren är mycket allvarliga.

Det är dags att slå fast att 170 djur räcker, eftersom vargen bara finns på en viss del av Sveriges yta. Riksdagen har beslutat att vargen inte ska finnas i den alpina regionen och inte på Gotland.

 

Struntade i beslut

Den 27 maj 2014 fastställde Viltförvaltningsdelegationen (VFD) att Dalarna skulle ha högst fyra–fem föryngringar. Beslutet tillkom efter omröstning där Mats Larsson, Dalarnas Jägareförbund, yrkade på det antalet och gick emot länsstyrelsens eget förslag på sju–nio föryngringar.

Det som sedan hände var att dåvarande landshövding Maria Norrfalk struntade i delegationens beslut och i en förhandling sålde ut Dalarna och gick med på sju föryngringar. Det är också den nivå som nu gäller.

Dalarnas Jägareförbund kommer att aktivt arbeta mot det mål som vi har fastställt. Det ska också nämnas att vargfrågan klarades av på cirka 30 minuter vid riksstämman, vilket visar på att det finns en bred enighet i frågan. När vi når målet har vi en eller max två föryngringar i Dalarna.

 

Stöd i beslut

Vi anser oss ha stöd i riksdagens beslut där de framgår att vargstammen ska minskas där den är som tätast. Det råder ingen tvekan om att Dalarna är det län som har det hårdaste trycket från de fem stora rovdjuren.

I länet finns gott om björn, varg, lo samt järv och det förekommer även kungsörn. Det är dessa vilt som benämns de fem stora rovdjuren och som berörs av riksdagens beslut.

Nyligen drabbades återigen en fårägare av stora förluster efter vargangrepp, denna gång en djurhållare i Avesta kommun. Efter det har flera angrepp skett i länet.

Inom kort kommer en översyn av gällande miniminivåer för varg att påbörjas. Som ett första steg mot högst 150 vargar i landet kommer vi att arbeta för en väsentligt lägre nivå än den nu gällande på sju föryngringar i Dalarnas län.

Stödet finns i riksdagens beslut – förvaltningen ska ske där vargstammen är som tätast.

 

Mycket kritiska

Vi har varit mycket kritiska mot länsstyrelsens handläggning av dessa frågor och mot dåvarande landshövdings nonchalans mot viltförtvaltningsdelegationens beslut.

När det gäller beslutsprocessen avseende miniminivåer så arbetar länens viltförvaltningsdelegationer fram förslag, och sedan är det Naturvårdsverket som fastställer nivåerna.

Landshövdingarnas samrådsgrupp har ingen rätt att fatta beslut i dessa frågor. Ska beslut i viltförvaltningsdelegation ändras så är Naturvårdsverket beslutsinstans.

Vi är de första att konstatera att det idag är betydligt bättre dialog mellan vårt förbund och länsstyrelsen.

 

Följ intentionerna

För oss är det viktigt att länsstyrelsen följer de intentioner som finns i lagar och förordningar.

I de fall dessa är olyckligt formulerade är det vår uppgift att påverka riksdag och regering om ändrade regler, inte vara kritiska mot länsstyrelsens tjänstemän.

I september tas beslut om 2018 års förvaltning av varg. Då hoppas vi, och kommer att verka för, att resan mot färre vargrevir i Dalarna har påbörjats, för att leva upp till intentionen i riksdagens beslut att vargen i första hand ska skjutas där stammen är som tätast.

 

Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna

Helena Tysk, ledamot i Jägareförbundet Dalarnas styrelse

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Skribent

Debattredaktionen

debatt@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget