onsdag 5 augusti

Opinion

Publicerad 11 januari 2016 - 12:36

Debatt

Debatt: ”Regeringen måste ta hoten mot jägare på allvar”

"Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jägare utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver." Foto: Lars-Henrik Andersson

Årligen hotas ett flertal människor i djurens namn. Jägare, djuruppfödare, forskare med flera utsätts för trakasserier och hot om våld till följd av den verksamhet de lagligen bedriver. Frågan har aktualiserats inte minst sedan en eftersöksjägare hotats till livet efter att på polisens uppdrag avlivat en trafikskadad varg.

Hösten 2014 gjorde riksdagen ett tillkännagivande gentemot regeringen, efter en motion från Centerpartiet, där regeringen uppmanas att prioritera arbetet med djurrättsrelaterad brottslighet. Detta visar att det finns en bred politisk vilja att ta dessa brott på allvar.
Därför är det viktigt att vi från politiskt håll fördömer denna typ av hot, men också att vi återigen lyfter upp frågan på agendan och att regeringen genomför det uppdrag riksdagen gett dem.

 

Statistik saknas

I dag har djurrättsrelaterad brottslighet inte någon egen brottskod, vilket gör att det inte ens finns någon statistik över antalet anmälda brott. Därmed saknas också samordning av brott som begås med åberopan av djurens rätt.
Sådana brott kategoriseras under rubriceringar som mordbrand eller olaga hot, men samordnas alltså inte även om kopplingen till djurrätt är uppenbar.
För att få en bättre överblick av omfattningen och systematik bör polisen införa och använda sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet

 

Utdragen brottslighet

Lokalkännedom och lokal närvaro är viktigt för att människor och företagare ska känna trygghet. Inte minst i samband med denna typ av brott som ofta pågår under en lång tid, systematiskt och också drabbar människor i de utsattas närhet.
Centerpartiet vill därför stärka den polisiära närvaron i hela landet, genom att skapa bättre förutsättningar för de områdespoliser som verkar nära medborgarna.

 

Hot får inte accepteras

Hot och våld mot företagare som bedriver laglig verksamhet, jägare som följer gällande jaktlagstiftning eller eftersöksjägare som fullgör av polisen delegerat uppdrag får inte accepteras.
Därför måste det till ett kraftfullare politiskt agerande och fördömande av den här typen av brottslighet. Denna typ av hot och våld är ett samhälls- och demokratiproblem, inte ett problem för enskilda individer och företagare.
Människor som ägnar sig åt laglig verksamhet ska aldrig behöva frukta för sitt liv och sin säkerhet!

Kristina Yngwe
Riksdagsledamot Centerpartiet
Vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Daniel Bäckström 
Riksdagsledamot Centerpartiet, Värmland

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget