Läs också ”Realistiskt intervall bättre för älgförvaltningen”