söndag 2 oktober

Opinion

Publicerad 16 augusti 2022 - 06:17

Debatt

Politikerna som genom sin tystnad bidrar till att staten underblåser tvister om ursprung hos ett blandat folk, tar på sig ett stort ansvar, skriver debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Rättigheter kan inte grundas på ett diffust ursprung”

Naturresurserna är begränsade, och vi måste dela på dessa. Politikerna som inte agerat eller agerar medan tid är och som bidrar till en uppdelning av oss och dem i norra Sverige tar på sig ett stort ansvar.

Är du politiker? Vad gjorde du 2022 när renmarksutredningen på regeringens uppdrag tog fram underlag för ny lagstiftning? Värnade du om allas lika värde inför lagen då, när staten valde att skapa parallella samhällen i fjällkommunerna?

Varför sa du inte att det staten gör, är att underblåsa tvister om ursprung och rasindelning hos ett blandat folk?

Du visste, du hade förtroendemandat och du såg hur människor led, gick med händerna knutna i fickorna. Teg du om sanningen, var det rätt?

Du som gjorde något och du som inte gjorde något, alla har del i resultatet. Är du nöjd med din insats och beredd att se dina väljare i ögonen?

 

Kö bildas

Dagens rennäringslag knyter rättigheter till vilket blod människor har i ådrorna och om de tillhör en ekonomisk kulturförening för renägare – en sameby. Möjlighet till insyn i dessa bärare av kollektiva fundamentala rättigheter över mark och vatten saknas.

Knyts rättigheterna till det öppnare Sametinget i framtiden kommer det bli kö med människor som vill visa att de är samer. Många människor delar historien långt bak i tiden.

Ska man då dna-testa dem, eller hur ska man rättssäkert fördela dessa kollektiva rättigheter? Räcker 50 procent, eller räcker det med 20 procent rätt ursprung?

 

Måste dela

Sametingslagen säger att du ska ha far- eller morföräldrar som talat samiska. Men de som fick veta att de skulle skämmas och dölja sin historia, blev de mindre bärare av sitt samiska arv?

Ska det verkligen spela någon roll inför lagens utformning, som det gör i dag?

Vi har begränsade naturresurser, vi måste reglera nyttjandet av naturen och vi måste dela. Samer, kväner, lantalaiset, tornedalingar och övriga svenska medborgare, varför ska Sverige år 2022 införa ursprung och ras som kriterier för att värdera sina medborgare?

 

Skapad av staten

Inte är samer, kväner eller de kulturbärande renskötarna i ekonomiska föreningen samebyn, homogena grupper i dag. De har själva blandat sig, från långt innan 1500-talet till i dag.

1886 skapades samebyn av staten, en sluten grupp för företagare inom renskötseln, deras ursprung var inte det väsentliga. Där i huvudsak män röstat sig själva in och ut i 150 år.

Centralt i dagens lagstiftning är ursprung, men i praktiken har de kollektiva rättigheterna över statlig och privat mark blivit en handelsvara utan insyn.

Stolthet över ursprung och kultur är en sak, värdering inför lagen är en annan. Lägg till att enskilt antal renar ger sin ägare rättigheter över statlig och privat mark. I Sverige år 2022.

 

Krister Pounu (KD)

Kiruna 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget