onsdag 25 maj

Opinion

Publicerad 9 mars 2015 - 10:48

Debatt

Debatt: ”Rasismen flödar bland rovdjurens vänner”

Bevarandeorganisationer förstärker rasism och hat mot bland annat samer, skriver debattören. Foto: Karin Beate Nøsterud

Det är med stigande oro och förfäran jag har sett hur debattklimatet hårdnat i rovdjursdebatten. I sociala medier som administreras av Svenska Rovdjursföreningen och Nordulv flödar rasismen och uppmaningar till hatbrott gentemot oss samer, utan att någon gör något åt det.

Framträdande bevarandeorganisationer, exempelvis Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen – vilka säger sig värna om rovdjuren – bidrar i själva verket till att förstärka polariseringen och därmed försvåra situationen för såväl rovdjuren som för oss som lever med dem.
Jag påstår detta då föreningarna accepterar att såväl rasism som hatbrott flödar på deras sociala medier.
På Rovdjursföreningens facebooksida kan man närmast dagligen se såväl rasistiska som hatiska kommentarer riktade mot samer/renskötare.
Det anmärkningsvärda är att föreningen har haft bidrag från Naturvårdsverket fram till 2014 för att just motverka polariseringen i rovdjursdebatten samt att öka acceptansen för rovdjuren, den rådande rovdjurspolitiken och då främst frågan om vargen.

Ansvarar för nivån
Jag är väl medveten om att en förening inte kan anses stå bakom uttalanden som görs på deras offentliga forum, men både Rovdjursföreningen och Nordulv ansvarar för att säkerställa en nivå på debatten som inte går över gränsen.
Föreningarna har administratorer som ska granska de inlägg som läggs upp och ta bort de inlägg som innehåller hot, kränkningar och hets mot folkgrupp.
Tyvärr får de flesta kränkande kommentarer stå kvar och även när någon börjar påpeka detta för ansvariga tas sällan inläggen bort. I de flesta fallen sker däremot det motsatta: de som ifrågasätter blockeras!
I fallet Svenska Rovdjursföreningen så räcker det med ett kort besök på deras facebooksida för att ta del av mängder av rasistiska och inte sällan hotfulla kommentarer.
Ett sådant besök borde få alla att inse hur snett debatten hamnat och hur det hela sköts från dessa organisationers sida.
Om någon klagar på rasistiska inlägg eller har en avvikande åsikt inne på Rovdjursföreningens facebooksida tas klagomålet bort och/eller den klagande blockas. Värt att notera är att administratör för deras sida också är styrelsemedlem i Rovdjursföreningen och kommunikatör för densamma.

Delaktig Naturskyddsförening
Nordulv är en mindre förening som har fått stort inflytande i det praktiska arbetet med att genomföra en löpande förvaltning av rovdjuren. Föreningen har stoppat och hindrat olika skyddsjakter, flera inom renskötselområdet. Stoppen har varit tillfälliga men ändå påverkat möjligheterna att utföra skyddsjakterna då stoppen oftast lett till att tiden för skyddsjakten har gått ut.
De har uppnått detta genom att missbruka möjligheten till inhibition i den lägre förvaltningsrätten. Detta har medfört stora kostnader för de inblandande samebyarna och de enskilda renägarna som inte ersätts av någon.
Med tanke på dessa överklaganden är det uppenbart att Svenska Naturskyddsföreningen delar Nordulvs hållning gentemot renskötsel och samer då det är Naturskyddsföreningens jurist som lämnar in överklaganden för Nordulvs räkning.

Rasismen skiner igenom
När jag läser uttalanden som högljudda företrädare för Nordulv gör om samer/renskötare så börjar jag fundera på om Nordulv överhuvudtaget ska ha någon talerätt i några som helst rovdjursfrågor.
Inte nog med att de visar på en total kunskapsbrist i förhållande till djur, natur och renskötsel, rasismen skiner igenom.
Nedan ger jag ett exempel på uttalanden som gjorts av Nordulvs företrädare, flera finns:

”Kan man yrka skyddsjakt på samer? De jägare som lagt sig i vargdebatten brukar ju inte vara så nog räknade då det gäller vad som ska skjutas. Vanligtvis brukar man ju bespara kvinnor och barn denna behandling, men inte denna gång då vi har nollvision. Det gäller alltså även dräktiga hondjur! Resultatet skulle bli att Vargarna får tillgång till ytterligare 50 % av Sveriges yta, och så var många problem lösta. Samerna får inrätta sig i ledet som det urtidsfolk de utger sig för att vara, och kan endast beskådas på museum, med reservation för Skansen. Detta möjliga framtidsscenario, har skrivits av mig själv, och bara jag som privatperson står för dess innehåll. Med reservation för andra upprörda djurvänner som önskar göra skillnad i våra och Vargarnas liv!”

Företräds av överåklagare
När jag läser uttalanden med detta innehåll så undrar jag vilka motiv dessa organisationer har:
Vill man värna rovdjuren genom att orsaka så stora ekonomiska skador som möjligt för rennäringen? Jag vill påminna om att vi redan lever med 80 procent av Sveriges andra stora rovdjur.
Nordulvs enda synliga företrädare är den pensionerade överåklagaren Sven-Erik Alhem, detta i egenskap av hedersmedlem. Hans roll har kanske inte påverkat förvaltningsrättens snabba beslut att stoppa alla skyddsjakter och licensjakter när föreningen har lämnat in en överklagan – men det räcker med att misstanken finns där för att förtroendet för förvaltningsrätten skadas i grunden.

Ska inte ha talerätt
Jag anser att organisationer som inte kan hålla sig till en debattnivå med sunda, normala och humana värderingar – fria från hat och rasism mot samer/renskötare – inte borde ha talerätt i de frågor som är så starkt förknippade med renskötsel och samisk kultur som just rovdjursfrågorna.
Sedan är tyvärr min uppfattning att polisen inte tar anmälningar om hets mot folkgrupp gentemot samer på något större allvar.
Jag stödjer helt och fullt att man ser allvarligt på anmälningar som rör hets mot andra grupper men kan inte förstå varför hetsen mot oss samer får fortgå dag efter dag utan att någon anmälning tas upp till vidare behandling. Brott kan ej styrkas är tyvärr melodin.

Mathias Kristoffersson
Min Geaidnu, politiskt parti i Sametinget

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: debatt@svenskjakt.se Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på Twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget