torsdag 17 januari

Opinion

Publicerad 17 maj 2017 - 10:54

Debatt

I en replik på artikeln ”Alliansen räddade naturturismens framtid” skriver debattörerna att den rödgröna regeringen sedan den tillträdde har arbetat intensivt med att stärka gymnasieskolans samtliga nationella program. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Oseriösa borgare i skolfrågan”

De borgerliga partierna i utbildningsutskottet påstår på svenskjakt.se att deras debattartiklar varit avgörande för regeringens arbete med inriktningar på gymnasieskolans naturbruksprogram. Med det sprider man en felaktig bild av regeringens arbete.

Borgerligheten får gärna glädjas åt den rödgröna regeringens besked att naturturism nu kommer att få en egen inriktning. Vi tycker det är bra att det finns en samsyn kring naturturismens framtida kompetensförsörjning och att de borgerliga partierna den senaste tiden visat ett intresse för frågan.

Det är dock olyckligt att oppositionen återigen sprider en felaktig bild för att förstora betydelsen av sitt eget arbete.

Regeringen har sedan den tillträdde arbetat intensivt med att stärka gymnasieskolans samtliga nationella program. Två viktiga utredningar har varit Yrkesprogramsutredningen och Gymnasieutredningen.

 

Fakta krävs

I Yrkesprogramsutredningens delbetänkande som lämnades i mars 2015 föreslogs förändringar av naturbruksprogrammets inriktningar. Regeringen gav därför Skolverket i uppdrag att föreslå nödvändiga förändringar på naturbruksprogrammet.

Vid samma tidpunkt lämnade Gymnasieutredningen sitt slutbetänkande. Ett betänkande som innehåller nära hundra förslag för att stärka gymnasieskolan.

Att gå fram med förslag om naturturism innan Gymnasieutredningens förslag analyserats hade varit oseriöst. Oavsett vilket program eller bransch vi talar om måste vi basera beslut på fakta för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen. Vår ambition har varit att bryta med Jan Björklunds ryckiga politik för gymnasieskolan för att skapa arbetsro och kontinuitet för skolledare, lärare och elever.

 

Inte seriöst

Regeringspartierna har hela tiden lyft att naturturismen är en viktig och växande näring. Vi vet att branschen behöver trygga framtidens kompetensförsörjning och att det krävs många olika insatser.

Yrkesprogrammen behöver stärkas, finansieringen vara rättvis och rätt program erbjuda rätt inriktningar utifrån arbetsmarknadens behov. Därför har vi drivit frågan om naturturism i dialog med branschen i flera år.

Borgerligheten får gärna tro att deras debattartiklar eller ett utskottsinitiativ för mindre än en månad sedan är viktigare än flera års arbete. Men vi vet att det inte är seriöst.

Vi tror alla skulle tjäna på om vi gemensamt kan glädjas åt den inriktning som regeringen nu aviserat, och tacka branschen för deras hårda och fleråriga påverkansarbete.

 

Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet (S)

Elisabet Knutsson, ledamot utbildningsutskottet (MP)

Caroline Helmersson Olsson, ledamot utbildningsutskottet (S)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget