Läs också ”Osanna anklagelser om samröre med extremism”