torsdag 17 januari

Opinion

Publicerad 5 juli 2017 - 13:44

Debatt

Jägarintresset är mycket kritiskt till länsstyrelsen Jämtlands beslut att sänka björntilldelningen. Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Oro över ökande antal skyddsjakter på björn”

Vi känner en stark oro över att antalet skyddsjakter kommer att öka väsentligt, vilket innebär stora bekymmer för rennäringen, om inte tilldelningen via licensjakt ökas markant. Det skriver Peter Eriksson och Gun Fahlander, som representerar Jägareförbundet Mitt Norrland och jägarintresset i viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Jämtland har nu fattat beslut om licensjakt på björn för 2017. Totalt antal för länet blev 70 björnar fördelat på fyra områden med fokus på de mest björntäta områdena i länet, Härjedalen och Strömsund. Man har räknat in de 22 beslutade skyddsjakterna, vilket innebär att totalt blir avskjutningen 92 björnar i Jämtland.

Resultatet av björnspillningsinventeringen som gjordes 2015 visade på att björnstammens storlek är i stort sett densamma som år 2006, runt 900 björnar i Jämtland. Eftersom förvaltningsmålet är fastställt till 650 björnar kan det bara konstateras att förvaltningen av björnstammen har misslyckats eftersom antalet ligger kvar på samma nivå som tio år tidigare.

 

Väsentligt ökad avskjutning

Vid Viltförvaltningsdelegationens senaste sammanträde uttrycktes det mycket tydligt att utifrån detta bör avskjutningen ökas väsentligt jämfört med de senaste årens tilldelningar. En tresiffrig licenstilldelning för 2017 var budskapet från de allra flesta ledamöterna till länsstyrelsen inför beslutet.

Från jägarintresset hade vi förväntat oss en högre licenstilldelning för 2017 än den som nu beslutats utifrån att det konstaterats att björnstammen inte förändrats från 2006 till 2015, även om björnobsen de senaste åren visar en nedåtgående trend.

 

Stora bekymmer för rennäringen

Vi känner en stark oro över att antalet skyddsjakter kommer att öka väsentligt, vilket innebär stora bekymmer för rennäringen, om inte tilldelningen via licensjakt ökas markant. Vi känner också en oro när vi ser vad som händer i Norrbotten där ett mycket stort antal björnar har fällts via skyddsjakt, cirka 45 stycken. I Norrbotten blev det ingen licenstilldelning för 2017. Så vill vi inte ha det.

Besluten om skyddsjakt är nödvändiga, men vi anser att om jakten på björn ökar via licensjakt kan det även komma att innebära att skyddsjakterna minskar eller i vart fall inte ökar. Dessutom är det av etiska skäl bättre att jakt sker via licensjakt och att färre jagas via skyddsjakt.

 

Peter Eriksson

Gun Fahlander

Viltförvaltningsdelegationen Jägarintresset 

Jägareförbundet Mitt Norrland

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget