tisdag 3 oktober

Opinion

Jag är en av flera enkla medlemmar som inte fått någon information från den lokala organisationen, skriver debattören. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Märkligt agerat av länsförbund i viktig fråga”

Jag är en enkel liten medlem som inte har en aning om varför ombuden från mitt länsförbund röstade som de gjorde i valet av ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Är det en strategi i arbetet att inte informera?

Jag kan inte ta ställning till om det är rätt person som valdes till ordförande i Jägareförbundet. Att mitt länsförbund, Jägareförbundet Skaraborg, anser detta har jag kunnat läsa om, men någon information före eller efter beslutet om hur man kommit fram till detta har vad jag kan se inte förekommit.

 

Egenmäktigt agerande

Jag är således en av vad jag kan förstå flera enkla medlemmar i jaktvårdskretsar, länsförbund och Jägareförbund som inte fått någon information från den lokala organisationen, trots att man där har makten att besluta i ärenden som detta.

Vi har ju med pandemin fått lära oss vikten av information och att sköta möten med mera via digital teknik.

Att då inte använda sig av detta till att lägga ut styrelsens tankar och ställningstagande till medlemmarna via till exempel hemsidan är märkligt. Eller är det en strategi som tillämpas i arbetet, att inte informera?

Att en så liten krets förtroendevalda kan agera så egenmäktigt, utan att på något sätt söka stöd hos medlemmarna i så viktiga ärenden som val av ordföranden i riksförbundet tycker jag inte går ihop med uttalanden om hur viktig medlemmen är för förbundet.

 

Undantag finns

Nu finns det länsförbund som tydligen har förstått detta och fört en dialog på hemmaplan om valet. Dessa ska ha beröm för sitt sätt att arbeta.

Jag tycker att länsförbund som inte vill eller kan vara en länk ut till medlemmarna inte heller ska få behålla sin röst i viktiga frågor.

Sedan anser jag att länsstämmorna måste öppnas upp, så att alla medlemmar har fullt mandat att delta. Där ska en styrelse kunna möta medlemmarna och förklara sitt agerande.

 

Bo Larsson

Medlem i Skara jaktvårdskrets

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.