tisdag 25 juni

Opinion

Publicerad 9 januari 2016 - 10:00

Debatt

Debatt: ”Lämna jaktfientliga Naturskyddsföreningen”

Licensjakt bör inte ske i tätortsnära skogar, eller i andra områden som frekventeras ofta av friluftslivet, exempelvis kan jakt behöva undvikas på helger, anser Naturskyddsföreningen. Foto: Kjell-Erik Moseid

Efter att ha läst Naturskyddsföreningens jaktpolicy kan jag bara dra slutsatsen att föreningen med alla medel och med vilka metoder som helst hindra all jakt.

Du läser nu en öppen artikel på Svenskjakt.se
Bli medlem med tidning

Följande är hämtade ur Naturskyddsföreningen jaktpolicy:
• Jakt ska anpassas till det rörliga friluftslivets intressen.
• Stor hänsyn ska tas till friluftslivet. Licensjakt bör inte ske i tätortsnära skogar, eller i andra områden som frekventeras ofta av friluftslivet, exempelvis kan jakt behöva undvikas på helger. Det ska åvila den som utför jakten att effektivt upplysa allmänheten om jakt.
• Jakt i naturreservat och andra skyddade områden kan vara och upplevas som störande och principiellt fel. Det finns därför i flera fall goda skäl att inte tillåta jakt i sådana områden.
Vidare anser Naturskyddsföreningen att:
• Licensjakt på varg, järv, lodjur, björn ska inte ske innan det konstaterats att gynnsam bevarandestatus uppnåtts, bedömt på vetenskapliga underlag och enligt försiktighetsprincipen.
• Även om något av de fyra stora rovdjuren med marginal uppnått gynnsam bevarandestatus kan skyddsjakt av flera skäl likväl vara att föredra framför licensjakt.

 

Verkliga avsikter

Jag kan bara förstå att Naturskyddsföreningen med alla medel vill hindra all jakt och till vilket pris som helst.
I deras policy så bekänner man verkligen sina avsikter på kort och lång sikt. Man anger i sin överklagan till Naturvårdsverket i december att minst 700 vargar bör finnas i Sverige, och om inte vissa genetiskt viktiga individer finns så bör vargpopulationen vara ännu högre.
Lägg även till att man vill förbjuda jakt i naturreservat och i tätortsnära områden, samt under helger.

 

Gör skillnad

Jag ser en tydlig polarisering mellan en levande landsbygd och storstäderna. Dit storstadsborna reser för att uppleva naturen, att njuta av öppna landskap och bedriva fritidsaktiviteter, där får det inte bedrivas jakt.
Är det med anledning av deras policy som vi nu ser avhoppen från viltförvaltningsdelegationerna?
Det blir allt tydligare vad Naturskyddsföreningen vill uppnå. Min förhoppning är att de jägare som eventuellt är medlemmar i denna organisation tar sitt förnuft till fånga och begär utträde omedelbart.
Du kan själv göra skillnad.

Rolf-Anders Kindberg
Skråckarberget

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Senaste nytt

    Mina artiklar

    För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet