onsdag 18 juli

Opinion

Publicerad 6 oktober 2017 - 10:16

Debatt

Antalet jagande kvinnor blir allt fler. Något som bidrar till utvecklingen av landsbygden, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Jämställd jakt positiv för landsbygden”

Antalet kvinnor som löser jaktkort har de senaste 20 åren ökat med över 60 procent. Jakten är jämställd med lika villkor oavsett kön, det gillar vi på Moderatkvinnorna. Intresset för jakt ökar, något som bidrar till att bevara landsbygden.

Jakten är en viktig del i att bevara vår svenska landsbygd, både vad gäller djurliv och förutsättningarna att kunna bo och vara verksam utanför städerna. Vi vill möjliggöra för en enklare småskalig försäljning av vildsvin, vi vill att Jägareförbundet ska fortsätta ha det allmänna uppdraget och vi är för en utökad jakt på varg och skarv.

Alexandra Anstrell

Moderatkvinnorna ser problem med vildsvinsskador i naturen, trafikolyckor och en ökad otrygghet till följd av den fortsatt ökade vildsvinsstammen. Jakten på vildsvin skulle kunna öka.

För att stimulera till mer jakt behövs förenklade regler när köttet tas om hand. Det är enklare med älg, hjort och rådjur än vildsvin.

Intresset för bra mat är stort och viltkött är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel, men för att få ut mer till konsumenter behövs enklare regler.

Moderatkvinnorna vill att man tittar på det tyska systemet där varje jägare har ett certifieringsnummer, så att småskalig försäljning av vildsvinskött direkt från jägarna ska bli tillåtet.

 

Ökad jakt på varg

Moderatkvinnor är också för en utökad jakt på varg och skarv. Riksdagen har beslutat att vi ska ha 170–270 vargar och nu har vi enligt ny statistik cirka 400 vargar i landet.

Det skapar stora problem när vargen kommer in i samhällen och river tamboskap samt skapar otrygghet för boende.

Ett naturligt beteende hos en varg är att vara skygg och hålla sig undan. När vargen, trots god tillgång till mat i skogen, oskyggt ger sig in på gårdar oavsett tid på dygnet blir det svårmotiverat för bönder att hålla sig med tamboskap.

Det strider med att vi i Sverige vill ha en lokal livsmedelsproduktion, öppna landskap och en levande landsbygd.

Vi Moderatkvinnor vill att vi följer riksdagens beslut om antal vargar. Årets vargjakt kommer inte att leda till att uppsatta mål nås. Det måste också bli enklare att få tillstånd för skyddsjakt på varg med onormalt beteende.

 

En betydande näring

Skarven är naturlig i den svenska faunan. Den häckar i stora kolonier och lämnar efter sig skärgårdsöar som upplevs som kala och ”döda”.  I dess jakt på fisk skadas fiskeredskap och konkurrensen om fisken ökar.

Fiskerinäringen i Sverige är en betydande näring och konsumenterna vill ha bra fisk på matbordet utifrån fiskresurser i våra hav. Sverige tros ha Europas största skarvbestånd. Moderatkvinnorna anser att licensjakt införs för skarv, på motsvarande sätt som för större vilt.

Dessa frågor måste tas på allvar. Inte bara för en viltvård som bidrar till vårt svenska viltliv, utan även skapa förutsättningar för småföretagande och trygghet i hela landet. Detta inom ett område där vi ser att vi ett ökat kvinnligt deltagande.

Vildsvin, varg och skarv är idag ett problemområde, som med rätt verktyg till våra utbildade jägare skulle kunna hållas i schack och bidra till vårt småföretagande på samma gång.

 

Alexandra Anstrell

Moderatkvinnornas styrelse

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget