onsdag 19 februari

Opinion

Publicerad 11 september 2019 - 14:38

Debatt

Bildandet av Färna älgskötselområde i Västmanland väcker debatt. Personerna på bilden har ingen koppling till debattartikeln. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Jakten och älgen gynnas av större skötselområde”

Bildandet av nya Färna älgskötselområde gynnar alla jakt- och naturintresserade i och omkring Färna i Västmanland. Det skriver styrgruppen för området i en replik på tidigare debattartikel där i första hand Sveaskogs agerande kritiserades.

Claes Johansson, tidigare ordförande i Skinnskattebergs älgskötselområde, ifrågasätter i en debattartikel nya Färna Älgskötselsområde.

”Sveaskog slår sönder lokal älgförvaltning”

Bakgrunden är att ett antal markägare under 2019 gått samman och bildat ett större älgskötselområde, med syfte att tillsammans skapa en bättre viltförvaltning och effektivare jakt. Målet är att nå de av samhället uppsatta övergripande målen gällande viltbetesskador och en älgstam av hög kvalitet.

Denna avsikt kommunicerades via mail till jägare och markägare i berört område december 2018. Länsstyrelsens beslut att registrera Färna älgskötselområde togs i början av juni 2019.

 

Välkomnar diskussion

Styrgruppen för skötselområdet, som omfattar drygt 60.000 hektar, välkomnar diskussionen om vilken nytta ett större älgskötselområde har, och vad det innebär för utvecklingen av jakt, skog och vilt i området.

Den huvudsakliga målsättningen för ett älgskötselområde är att skapa balans mellan fodertillgång och betestryck. Betestrycket i Färna älgskötselområde ligger över det nationella mål om andel årliga betesskador på tall som regeringen beslutat.

Ett högt betestryck leder till sämre tallföryngring, låga kalvvikter samt hindrar asp, rönn och sälg att bli trädbildande.

Eftersom älgbetesinventeringen, ÄBIN, visade höga betesskador i närområdet lade styrgruppen fram en reviderad skötselplan till länsstyrelsen i augusti med ökad avskjutning av älg.

 

Attraktiv jakt

Genom att flera markägare nu samverkar över en större yta där flera viltslag beaktas ökar vi möjligheten att uppnå en högkvalitativ älgstam med balans i betesresurserna, samt även tillgodose naturvårdsintressen så som biologisk mångfald och trafiksäkerhet.

Det större älgskötselområdet har effektiviserat förvaltningen och innebär nu att vi kan erbjuda alla våra jägare en attraktivare jakt med enklare och enhetliga regler över en större yta.

Detta betyder med andra ord att den lokala samverkan har ökat jämfört med tidigare. Något som vi inom styrgruppen för Färna älgskötselområde ser positivt på och något som kommer att gynna alla jakt- och naturintresserade i och omkring Färna.

 

Styrgruppen för Färna älgskötselområde

 

David Hedlund, Sveaskog, ordförande
Jonnie Friberg, Sveaskog
Michael Andersson, markägare Alvesta, Västra Skedvi
Lars Karlsson, Västerås Stift Skog AB
Eric Sundstedt, Snefringe häradsallmänning

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget