tisdag 26 januari

Opinion

Publicerad 3 december 2020 - 05:55

Debatt

Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Jägareförbundet har fel om vapenförvaring”

Polisens allmänna råd vid vapenförvaring ska jämställas med föreskrift, och är därför inget att ta lätt på. Något som man tycks göra på Svenska Jägareförbundet.

Jag kan av det jag läser i artikeln ”Jägareförbundet kräver att polisen följer vapenlagen” konstatera att Jägareförbundet inte förstår svensk lagstiftning.

Allmänna råd är i juridisk mening att jämställa med föreskrift och pekar på sätt att uppfylla föreskriften. De allmänna råden i olika myndigheters föreskrifter är råd på hur man på ett för kravställaren godtagbart sätt kan uppfylla föreskriften.

I just detta fall så är anledningen till kravet på förvaring i bostaden (där man är folkbokförd, det vill säga regelbundet vistas vid dygnsvila) väldigt enkel – ett säkerhetsskåp är inte inbrottssäkert utan fördröjer endast angripare en kort stund.

Det är därför väsentligt att innehavare har regelbunden tillsyn över förvaringen. Vilket man kan väntas ha i bostaden.

 

Myndighetens mandat

Allmänna råden är myndighetens sätt att tala om hur man ska uppnå kravet i föreskrift. Regeringen har via mandat från riksdagen uppdraget att utfärda förordning till lag, i vilken mandat getts till myndigheten att utfärda föreskrifter. Till exempel avseende förvaring.

Allmänna råd har därför direkt lagstöd. I denna specifika fråga finns det ingen domstol som kommer att ifrågasätta myndighetens skäl till varför kravet är förvaring i bostad.

 

Enklare larm

I de fall förvaring inte sker i bostaden utan istället i närliggande komplementbyggnad, till exempel ett garage, ställs därför krav på enklare larm. Ligger inte förvaringen i direkt anslutning till bostaden ställs samma krav på innehavaren som man ställer på vapenhandlare eller sammanslutningars förvaring. Högre krav på skåp/valv/kassun, larmklass och skalskydd enligt skyddsklass 2.

 

Skärp kraven istället

Om något så borde Polismyndigheten skärpa kraven för förvaring och kräva att säkerhetsskåp oavsett vikt ska bultas/skruvas i bostadens stomme på samma sätt som krävs enl. SSF3492 för skåp vars vikt understiger 150 kilo.

Vidare borde det också krävas inbrottslarm anslutet till larmcentral. De föreslagna ökningarna motiveras av den tilltagande trenden med vapenstölder där angriparna helt enkelt tar med sig skåpen för att öppna dem på annan plats eller kapar upp dem på plats i bostaden.

Fastsättning skulle avsevärt försvåra bortforsling och i kombination med inbrottslarm förkortas angreppstiden avsevärt. Något som innebär att det stora flertalet angrepp inte skulle fullbordas.

 

Björn Nordström

Tävlingsskytt och säkerhetsspecialist

 

Jägareförbundet svarar direkt

Björn Nordström påstår att allmänna råd är att jämställa med föreskrifter och att Svenska Jägareförbundet inte förstår svensk lagstiftning. Jag vet inte varifrån Nordström har fått sin uppfattning, men kan konstatera att den i vart fall inte har stöd i svensk lag.

 

Låt oss börja med att läsa relevant lagtext i en av våra grundlagar, 8 kap 1 paragrafen regeringsformen, som säger bland annat följande:

Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner.

Efter det går vi till den så kallade författningssamlingsförordningen som definierar följande begrepp:

Författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

 

Inte bindande

Allmänna råd är således inte alls att jämställa med föreskrifter som Nordström påstår (= författningar) utan är generella rekommendationer om tillämpning av en författning. Allmänna råd är inte detaljerade bindande föreskrifter vare sig för myndigheter eller enskilda.

Det är också värt att påminna om grundregeln nr 1A inom juridiken som anges i vår grundlag, regeringsformen 1 kap 1 paragrafen, och som anger att ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Denna grundregel innebär att myndigheter, vilket inbegriper våra domstolar, måste ha lagstöd för ingripanden mot enskilda. Och stödjer man sig enbart på ett allmänt råd när man återkallar vapenlicenser för enskilda, då är man ute på tunn is.

 

Kan inte tvingas

Björn Nordström framför många bra synpunkter om vapenförvaring men villar återigen bort sig i Polismyndighetens allmänna råd om till exempel förvaring i garage och han missar framför allt poängen: det går inte att låta ändamålet helga medlen i en demokrati.

Nordström och alla som vill får skaffa sig en bra och supersäker vapenförvaring. Polismyndigheten kan dock inte tvinga enskilda att göra det genom allmänna råd, oavsett vad de tycker.

Eller tycker Björn Nordström att skattemyndigheten ska höja skatten om de tycker det vore bra?

 

Ola Wälimaa

Förbundsjurist, Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget