Läs också ”I vargförvaltningen tas ingen hänsyn till människor och rödlistade arter”