Läs också ”Högsta domstolen kan ha bundit ris åt samebyarnas rygg”