lördag 7 december

Opinion

Publicerad 27 maj 2019 - 13:30

Debatt

Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Har Naturvårdsverket förtroende för Sametinget?”

Frågan i rubriken kan man med fog ställa sig när man av en jägarorganisation får höra att Naturvårdsverket den 9 maj 2019 beslutat att en vargföryngring ska finnas inom Jämtlands läns renskötselområde utan att bry sig om att förhandsmeddela Sametinget om åtgärden.

En vargföryngring innebär i praktiken, med omräkningsfaktor, att ska det finnas tio (10) vargar i området. Naturvårdsverket säger att vargreviret kommer att vara utanför renskötselområdet och av det skälet inte kommer att påverka renskötseln.

Med tanke på den så kallade Junselevargens framfart kommer vargarna snart att nosa upp var det finns tillgänglig mat – och det är just i renskötselområdet.

Uppenbarligen har det brustit i kontakterna mellan Sametinget och Naturvårdsverket då de har beslutat om vargreviret utan att samråda. Det verkar som om Naturvårdsverket inte har förtroende för Sametinget.

 

Brustit i dialogen

Med en konsultationsordning på plats – som nuvarande styrelse förkastat en gång – hade Naturvårdsverket varit skyldig att informera Sametinget om vargreviret och man kunde då ha protesterat vid det tillfället.

En lag som gäller och som skulle kunna ha använts är Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 5 § som motsvarar artikel 15 i Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter är nu gällande lag i Sverige. Har Sametinget hävdat den lagstiftningen? Det verkar inte så.
I vart fall har det tydligen brustit i dialogen med Naturvårdsverket om att hävda samiska intressen när det gäller implementering av vargrevir i Jämtlands läns renskötselområde.

 

Misstroendevotum

Vid Sametingets plenum i Tärnaby framkom att Sametinget anordnat två kurser. Dessa kurser var ”Slaktkurs traditionell slakt av ren” avsedd för personer inom renskötseln och ”kurs i kommunikation”.

Efter förfrågan vad styrelsen planerar för övriga medborgare i självstyret – de som inte är renskötselföretagare – kom svaret att kurserna är riktade till ”alla samer”.
Ett uppenbart oriktigt påstående för på hemsidan står det att kurserna riktar sig till enbart personer inom renskötseln. Frågan är om man använder samma metod vid kontakten med Naturvårdsverket?

Sametingets styrelseordförande medger ändå att man inte drivit rovdjurspolitiken tillräckligt hårt före oppositionens misstroendeförklaring vid Sametingets plenum i Tärnaby 21–23 maj 2019. I en intervju i Sameradion den 23 maj 2019 medger han att: ”Det här påverkar oss bara på det sättet att vi kommer att lägga ännu mer kraft på de här frågorna, det är bara så vi kan jobba som politiker”.

 

En sak har man lyckats med

Nu har det har gått två år av innevarande mandatperiod med en majoritet som utesluter alla tillfällen till samarbete med oppositionspartierna i Sametinget.
Med stora ambitioner om att driva konservativ samepolitik med en välvillig regering – som det uttrycktes vid valvakan i Luleå 2017 – har den nuvarande majoriteten inte lyckats med att genomföra några förändringar eller andra förtroendeskapande åtgärder som gagnar samiskt självstyre.

Men en sak har den styrande majoriteten i Sametinget i alla fall lyckats åstadkomma: En vargföryngring i Jämtlands läns renskötselområde.

 

Lars-Paul Kroik, Burgfjäll

Lars-Jonas Johansson, Björkvattsdalen

Erik-Oscar Oscarson, Härnösand

Christina Åhren, Min Geaidnu

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget