onsdag 12 augusti

Opinion

Publicerad 8 januari 2018 - 09:28

Debatt
Skribenten föreslår tre åtgärder för att förbättra utbildningen för blivande jägare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Skribenten föreslår tre åtgärder för att förbättra utbildningen för blivande jägare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Gör jägarutbildningen lika för alla”

Kvaliteten i den teoretiska utbildningen i jägarskolan varierar av olika skäl kraftigt mellan olika utbildningsplatser. Jag föreslår tre åtgärder som enkelt kan genomföras av Naturvårdsverket för att förbättra utbildningen för blivande jägare.

En sen februarikväll i Stockholm lär sig flitiga nya jägare att skilja mellan olika kråkfåglar. Kvällen efter lär sig lika kunskapstörstande jägare i Värmland att skilja mellan samma kråkfåglar. Två kvällar senare upprepas samma procedur i Västmanland.

De mycket skickliga jägarutbildarna leder de nya jägarna genom kursen på ett noga uttänkt och strukturerat vis. Till sin hjälp har de den standardiserade utbildning som Naturvårdsverket tagit fram.

Naturvårdsverket har noggrant skapat ett centralt innehåll som kursen måste behandla samt kriterier som ska uppfyllas kopplade till varje del av det innehållet.

Naturvårdsverket tillhandahåller även standardiserat material till varje jägarutbildare. Detta säkerhetsställer inte bara att alla nya jägare får samma utbildning. Utan också att Naturvårdsverket kvalitetssäkrat den kunskap som är nödvändig för att avlägga jägarexamens teoretiska del.

 

Ingen praxis

Tyvärr är ovanstående inte praxis idag, utan mer att betrakta som en utopi.

Varje år utbildas och examineras jägare i Sverige av skickliga utbildare.

Men tyvärr varierar innehållet i den teoretiska utbildningen kraftigt mellan olika utbildningsplatser. Beroende på vilken utbildare eller kurs du som aspirerande jägare tar så varierar också innehållet som lärs ut.

På vissa håll görs ambitiösa och gedigna utbildningar, medan det på andra saknas resurser och tid för detta. Skrämmande exempel har också framkommit att under vissa kurser ges deltagarna möjlighet att träna på specifika frågor som kommer på examensprovet.

Detta skapar en obalans mellan jägarkårens kunskaper i olika landsdelar. Något som i längden kommer att leda till snedfördelning i kunskaper mellan jägarna och i värsta fall skapa ett A- och B-lag. På sikt kan detta även dra ner statusen för hela jägarkåren.

 

Tre åtgärder

Jag föreslår tre åtgärder som enkelt kan tas av Naturvårdsverket för att förbättra utbildningen för blivande jägare.

• Naturvårdsverket bör ta fram en gedigen och centralt utformad utbildning. En utbildning som tydligt specificerar vad som ska avhandlas och vad varje jägare ska kunna efter genomförd utbildning. Förslagsvis uppdelat i centralt innehåll och kunskapskriterier.

I samband med detta bör även examensprovet ändras för att bättre avspegla den nya utbildningen. Med detta menas inte att provet ska göras lättare eller mindre omfattande utan bara mer anpassat till den nya utbildningen.

• Vidare bör Naturvårdsverket även ta fram centralt material som distribueras till alla utbildare. Materialet ska användas vid utbildningen och fungera som stöd för utbildaren. Med standardiserat material blir det enklare för utbildaren att gå igenom hela det centrala innehållet.

• Varje utbildare ska erbjudas att via Naturvårdsverket gå en utbildningskurs för att bli jägarutbildare. Kursens fokus ska ligga på det centrala innehållet och kunskapskriterierna och hur man på bästa vis lär ut detta. De framtida jägarutbildarna ska ges verktyg för att på bästa pedagogiska vis lotsa framtida jägare till jägarexamen.

 

Inte enkelt

Dessa åtgärder är inte enkla och syftar inte till racka ner eller klaga på dagens utbildare. De gör så gott de kan utifrån sina egna resurser och möjligheter. De flesta arbetar ideellt och utifrån eget intresse.

Nej istället vill jag att Svenska Jägarförbundet sätter press på Naturvårdsverket för att ta fram en utbildning som gör alla oss jägare stolta!

 

Elias Glaveby

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget