tisdag 21 mars

Opinion

En renodlad myndighet för jakt- och viltfrågor skulle tillföra landsbygdsförankring med potential att skapa underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer, mark- och djurägare och landsbygdsbor i övrigt, skriver debattören.

En renodlad myndighet för jakt- och viltfrågor skulle tillföra landsbygdsförankring med potential att skapa underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer, mark- och djurägare och landsbygdsbor i övrigt, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Förläng jakttiden på varg vid överklaganden”

Jakten har en lång tradition i Sverige och utgör ett stort fritidsintresse som har bred folklig förankring. För att Sveriges jägare ska kunna sköta sina uppdrag behöver de ett tydligt och långsiktigt mandat.

Debattartikel på Svenskjakt.sePublicerad 5 september 2022 - 12:08

Det var ett misstag av Socialdemokraterna att ta ifrån jägarorganisationerna delar av viltvårdsuppdraget. Dessa delar bör gå tillbaka till jägarorganisationerna och inte delas med dem som motarbetar jakt i alla dess former, vilket vi tydligt sett resultatet av i form av Naturvårdsverkets syn på vargstammen.

 

Riksdagen, inte regeringen

Jag och många jägare med mig har noterat att Socialdemokraterna vill göra gällande att de vill minska vargstammen. I vanlig ordning rimmar deras retorik illa med hur de verkligen agerat i regeringsställning.

Det är faktiskt miljö- och jordbruksutskottet som i ett tillkännagivande för regeringen pekat på att justera ned nivåerna för varg jämfört med den linje som regeringen haft.

 

Ansvarsfull förvaltning

Vi har länge drivit att en minskning av konflikter och problem mellan rovdjur och människor på landsbygden måste eftersträvas. Alla de stora rovdjuren ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket måste hållas på rimliga nivåer i hela landet.

Vargen bör klassas om, från att vara strikt skyddad i EU, till att bli förvaltningsbar.

I vissa områden i Sverige är koncentrationen av varg mycket hög, varför vargstammen i sådana områden behöver förvaltas mer aktivt. Vi driver en nedre gräns på 170 och en övre gräns på 270 individer.

 

Längre jakttid

På så vis skulle det mer effektivt kunna fastslås om det finns utrymme för licensjakt eller inte under kommande jaktsäsong.

För att undvika att vargjakten ställs in en jaktsäsong, på grund av att överklaganden drar ut på ett slutgiltigt besked, bör ett tillägg skrivas in i Naturvårdsverkets föreskrifter om att jakttiden ska kunna förlängas, oaktat om den ordinarie jakttiden är förbi.

För att nå en jämnare fördelning av vargstammen över landet, bör det utredas om möjlighet till att bestämma länsvisa maximinivåer.

 

Bättre dialog

Vi anser att det föreligger starka skäl för att överföra ansvaret för jakt och vilt från Naturvårdsverket till en renodlad myndighet för jakt- och viltfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring med potential att skapa underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer, mark- och djurägare och landsbygdsbor i övrigt.

Lantbrukare och jägare ska ges mer inflytande i de regionala förvaltningsplanerna, detta för att skapa en mer decentraliserad och regional viltförvaltning.

Sammansättningen i de så kallade viltförvaltningsdelegationerna måste återgå till den ursprungliga, där balansen mellan politiken, olika intressen, myndigheter med flera speglas bättre än den nya ordningen.

 

Kunskap och erfarenhet

Vår jaktpolitik har som utgångspunkt att ansvarsfull, reglerad jakt är positivt och bidrar till friluftsliv samt kontakt med naturen. Vi tror på förvaltarskapstanken.

Det finns behov av att långsiktigt förvalta bestånden av vilt för att uppnå en god balans mellan människor och djur – liksom mellan olika djurarter.

Svensk jakt och viltvård ska utgå från kunskap och erfarenhet – det lämpar sig bäst i en renodlad myndighet för jakt- och viltfrågor fri från miljöaktivisterna på Naturvårdsverket.

 

Martin Kinnunen (SD)

Miljöpolitisk talesperson

Riksdagsledamot

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.