måndag 23 oktober

Opinion

Publicerad 24 mars 2017 - 15:55

Debatt

”Jag vet att det är svårt att få yngre medlemmar att engagera sig, men jag lovar – det går att hitta dem om vi bara påverkar och tar diskussionen, för jaktintresset är stort bland våra yngre medlemmar”, skriver Leif Arvidsson i det här debattinlägget. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Engagera unga i Jägareförbundets verksamhet”

Jägareförbundet Skåne behöver få fart på sin verksamhet. Oacceptabelt många valda bidrar inte till verksamheten.
Aktiviteter har för lågt deltagande. Men utvecklingen kan vändas genom att engagera unga intresserade jägare.

Jag har haft möjligheten att ta del av verksamhetsberättelsen för 2016 som styrelsen för Jägareförbundet Skåne har avgett.

Min första reflektion gäller skrivningen ”Styrelsen har under året avhållit 6 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 7 möten. Deltagandet i styrelsemötena har i flera fall varit oacceptabel låg. Vid senaste mötet var styrelsen nätt och jämt beslutsmässig.”
Det är givetvis ett ganska vanligt problem i många föreningar. När man sedan tittar på valberedningens förslag så slås man av häpnad av att de flesta står för omval.
Man kan inte sitta i en styrelse bara för att man vill imponera på sin omgivning, strunta i möten, och inte vill arbeta för att förbundet ska utvecklas.

 

Inget möte alls

Sedan läser jag att de flesta arbetsgrupperna har målsättningar som inte har uppfyllts tillfredställande. Någon grupp som hade som styrtal att genomföra fyra möten årligen lyckades inte genomföra något möte alls.
Man konstaterar också att besökare på hemsidan fortsätter att öka, med 2,69 procent vilket givetvis hade varit mycket om de flesta av Jägarförbundets Skånes medlemmar minst en gång var fjortonde dag loggade in på hemsidan.
Det vore intressant att veta antalet besökare och dag. Många medlemmar som jag har träffat har nästan aldrig besökt sidan och några känner inte ens till att den finns.

 

Lågt deltagande

Sedan ordnade man en planerings- och utvärderingskonferens: Deltagarantalet vid konferensen var oacceptabelt lågt, endast 14 av totalt 31 kallade deltog i konferensen och 4 av länets 13 jaktvårdskretsar saknade representant. Är detta engagemang?
Arbetsgruppen som har ett utvecklingsprojekt ”att engagera ungdomar” har samarbetat med ett gymnasium och kontaktat några andra. Man har också deltagit i kretskampen men endast en av tretton kretsar deltog.
Sedan skriver man om fortsättningen med kommunikationsvägarna, Facebook, blogg, Instagram och Twitter. Jag hittar tyvärr inte dessa kanaler förutom Facebook där det senaste inlägget är från 2014.
Facebooksidor som inte är aktiva blir ointressanta ganska omgående och framför allt bland våra ungdomar.

 

Engagera medlemmar som vill

Efter det ondgör sig styrelsen över att medlemsantalet har sjunkit med 129 stycken medlemmar vilket man tycker är en bekymmersam utveckling. När inte ens styrelses medlemmar kan infinna sig till mötena och en del av arbetsgrupperna inte fungerar så påverkar detta absolut inte förbundet i en positiv inriktning.
Jag instämmer helt i att det är en bekymmersam utveckling för Skåne, men även för hela Jägareförbundet.
Så se till att det kommer in folk, engagerade medlemmar, i styrelserna som orkar och kan ta tag i dessa bekymmer. Medlemmar som har tid, verkligen vill arbeta och vill framföra Jägareförbundets budskap och då framför allt fånga upp våra ungdomar.
Besök grupper som håller jägarexamen och berätta om Jägareförbundet och de fördelar som man kan få som medlem. Jag känner ett flertal ungdomar som nyligen har tagit jägarexamen och som inte känner till vad Jägareförbundet är och står för.

 

Intresserade ungdomar finns

Jag vet att det är svårt att få yngre medlemmar att engagera sig, men jag lovar – det går att hitta dem om vi bara påverkar och tar diskussionen, för jaktintresset är stort bland våra yngre medlemmar.
Jag tycker att Björn Sprängare i ledaren i senaste Svensk Jakt har träffat huvudet på spiken. Hans uppmaning kan användas i våra kretsar och förbund: ”våga säga ifrån och visa mer civilkurage”.
Och till er medlemmar: plocka bort de representanter som solar sig i glansen och sätt in folk som är engagerade istället.
Detta är bara en liten reflektion från en som varit medlem i Jägareförbundet sedan många år tillbaka.
Leif Arvidsson
Rättelöv

 

Jägareförbundet Skånes ordförande Jonas Paulsson svarar direkt:

Det är glädjande att Leif Arvidsson som ombud till vår länsstämma tagit sig tid att läsa om Jägareförbundet Skånes mycket omfattande verksamhet. Jag vågar nog påstå att vi är en av de mest aktiva länsföreningarna i landet.
I vår verksamhet engagerar vi flera hundra frivilliga bland förtroendevalda och medlemmar och utan dessa härliga entusiaster med deras outsinliga engagemang hade vi inte haft den verksamhet vi har.
I fjol utbildade vi över 1200 hundekipage, många av dem yngre och kvinnor. Vi anordnar tillsammans med våra kretsar fältskjutningar och når årligen 6-700 skyttar på de arrangemangen. Våra två ungdomsläger är fulltecknade och jag skulle kunna fortsätta rada upp lyckade och framgångsrika aktiviteter ur den verksamhetsberättelse Leif läst.

 

Inte alltid lätt

När det gäller hemsidor och Facebook är detta precis som Leif påpekar inte enkelt. Det är inte alltid lätt att hitta rätt. När det gäller Jägareförbundet Skånes Facebooksida är den uppdaterad inte mindre än 74 gånger hittills i år. Vi har en genomsnittlig räckvidd på 600 personer för inläggen. Det finns oändligt med statistik kring vår hemsida och Facebook som Leif är mer än välkommen att ta del av.

Jonas Paulsson, ordförande Jägareförbundet Skåne Foto: Privat

Men det är även så att länsföreningen inte har några intentioner med att bara rapportera om sådant som fungerar väldigt väl. Precis som Leif påpekar har vi de senaste åren haft problem med att närvaron är minskande på främst styrelsemöten och planeringskonferenser.
Vi har arbetat aktivt med frågan under de senaste två åren tillsammans med valberedningen, för detta är en längre process där inte styrelsen i sig äger frågan. Tvärtom är detta ytterst en fråga för vår länsstämma som väljer de ledamöter som ska ingå i styrelsen. Därav det följebrev där jag i år poängterar vikten av närvaro från alla kallade ombud. Detta för att vi ska ha en bra föreningsdemokrati och se till att hela Skåne kommer till tals.

 

Föryngrad styrelse

Att hitta förtroendevalda som är beredda att lägga ner tid på styrelsearbete är inte enkelt och valberedningen har ingen lång lista på personer som står på kö. Vi har trots detta under de senaste åren föryngrat i styrelsen och har flera ledamöter som är i 25–45-årsåldern. Jag kommer inte att ge mig förrän vi uppnått bättre närvarosiffror och ett lika stort engagemang kring våra styrelseaktiviteter som vi har i övrig verksamhet.
Jag ser fram emot att träffa Leif och alla våra andra ombud på vår länsstämma den 6 april och hoppas där få fortsätta diskussionen och kanske kunna förmedla kontakt med någon av våra många arbetsgrupper som mer än gärna välkomnar nya deltagare med Leif Arvidssons engagemang.
Jonas Paulsson
Ordförande Jägareförbundet Skåne

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Skribent

Debattredaktionen

debatt@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget