lördag 28 maj

Opinion

Publicerad 1 februari 2020 - 07:30

Debatt

”En minskad förekomst av varg i de mest koncentrerade områdena bidrar till att konflikten mellan människa och varg minskar, samtidigt som toleransen för varg ökar”, anser Moderaterna i Gävleborgs län. Foto i hägn: Olle Olsson

Debatt: ”Det handlar inte om att vara för eller emot varg – det handlar om balans”

Debatten om varg har gått hög på webbplatsen HelaHälsingland.se där det blandas med känslor och fakta utan källhänvisningar. Så vi i Moderaterna tänkte här bidra med vårt inlägg i debatten.

Att bo i ett område med mycket varg är alltid besvärligt. Om man dessutom bedriver en näringsverksamhet som påverkas av varg blir det extra komplicerat.
Moderaterna hade den 8 januari ett möte med ett antal berörda näringsidkare i Vallsta, som redogjorde för deras problem med hög vargtäthet. Med på mötet var lokala och regionala politiker samt riksdagsledamöter från Moderaterna.

På mötet framkom bland annat att näringsidkarna inte har problem med att det finns varg, men att det inte får bli för många för då blir det ohållbart. Balans var ett ord som man ofta återkom till.

 

14 i en flock

Enligt Naturvårdsverkets aktuella beslut är gynnsam bevarandestatus, GYBS, en nivå om cirka 300 vargar. I Gävleborg ska det finnas 35 vargar enligt beslut.
Vid senaste inventeringen vintern 2018–2019 bekräftades 53 vargar. Inventeringen för 2019–2020 är ännu ej gjord men uppskattningar finns på 70–90 vargar, varav ett revir om 14 individer i Gävleborg.

I Högsta förvaltningsdomstolens vägledande utslag konstateras att Naturvårdsverket kommit fram till att GYBS är uppfyllt. Det innebär i sin tur att man kan återgå till riksdagens beslut om referensnivån, det vill säga 170–270 individer.

 

Toleransen ökar

En minskad förekomst av varg i de mest koncentrerade områdena bidrar till att konflikten mellan människa och varg minskar, samtidigt som toleransen för varg ökar.
Det finns vetenskapligt stöd för att den skandinaviska vargpopulationens utveckling är direkt beroende av människans tolerans för vargen, snarare än habitat och födotillgång.
En tydlig, förutsägbar och legitim förvaltning, där licensjakt är en av åtgärderna, stärker förutsättningarna för att långsiktigt bibehålla en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige.

 

Minska koncentrationer

Sveriges riksdag har tagit beslut enligt nedan:

• Att för vargstammen i Sverige är att vargens referensvärde för GYBS när det gäller populationen i Sverige, med utgångspunkt i Skandulvs redovisning av minsta livskraftiga population om 100 individer, ska vara 170–270 individer,
• Att vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller utbredningsområdet i Sverige ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotlands län,
• Att vargstammens koncentration minskas där den är som tätast,
att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada.
• Att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada.

 

Människans bästa

Läser man i beslutet så framgår det att man ska upprätthålla GYBS samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Vidare när ett förvaltningsområde har nått miniminivån för en art ska licensjakt kunna ske utan begränsning.
Riksdagen anser alltså att en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik måste balansera landsbygdsnäringarnas behov och åtgärder för bevarandet av biologisk mångfald.
Förvaltningen måste skapa former för samexistens mellan människa och varg, både för människans och för vargens bästa.

 

Licensjakt ska tillåtas

Även andra näringar på landsbygden måste värnas i syfte att upprätthålla ekonomiskt och socialt hållbara samhällen och göra det fortsatt attraktivt att bo och verka här.
Moderaterna anser att licensjakt skyndsamt ska tillåtas i Gävleborg, för att begränsa vargbeståndet till max 35 vargar i länet, enligt Naturvårdsverkets eget beslut.

Vidare anser vi att riksdagsbeslutet med det nedre referensvärdet om 170 vargar ska uppfyllas. Det vill säga en sänkning av totala antalet vargar i landet.

 

Lars Beckman Moderaterna Riksdagsledamot
Peter Linzie Moderaterna Bollnäs
Curt Dübeck Moderaterna Bollnäs
Jan Nordbakken Moderaterna Bollnäs
Stina Berg Moderaterna Ljusdal
Maria Molin Moderaterna Ljusdal
Kennet Hedman Moderaterna Ljusdal

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget