söndag 5 april

Opinion

Publicerad 13 mars 2015 - 16:17

Debatt

Debatt: ”Dålig förvaltningsplan för fler vargar”

Den nationella förvaltningsplanens antydan att det behövs fler vargar är dåligt vetenskapligt underbyggd. Det skriver Dag Lindgren, pensionerad professor i skogsgenetik, i ett debattinlägg.

I gällande nationell förvaltningsplan för varg, står: ”Minst 1 ny immigrant från östliga populationer har reproducerat sig per generation, för varg 5 år, om vargstammen är minst 370 individer. Ligger stammen nära 270 individer behövs minst 2,5 nya reproducerande immigranter per 5-årsperiod”.
Så om det inte invandrar fler vargar än det gör, tycker Naturvårdsverket att antalet behöver ökas. Motiv för att skriva in just detta resultat från en inte färdigställd studie (Bruford) i förvaltningsplanen skulle kunna vara:
1) Att motivera fler vargar än det beslutade golvet 270 inför diskussioner om dimensionering av jakten 2016.
2) Att vidhålla verkets uppfattning före ”varg-propositionen”, som var att det behövs minst 380 vargar.
3) Antyda att riksdagens beslut var tveksamt och i underkant, som ger stöd för att det är bättre att överlåta sådana beslut åt verket i samråd med forskare.

Inavel ur stamtavla
Den vetenskapliga motivationen och annat från undersökningen presenterades vid vargsymposiet i Vålådalen av professor Bruford. Simuleringar av den skandinaviska vargstammens utveckling från 2012 hade gjorts med två modeller, ”PS och AFP”.
PS-modellen räknar ut inavel direkt ur stamtavla (som det gjorts traditionellt i Sverige), medan-AFP-modellen utgår från allelfrekvenser. AFP-modellen och dess resultat kommer att vara för svåra att ta till sig, även för många etablerade vargforskare.

Inte betydelsefullt
Förvaltningsplanens påstående stöds inte av resultaten med PS-modellen. En svaghet med PS-modellen är att den utgår från att invandrarna inte är släkt med de befintliga vargarna.
Det är riktigt att invandrarna inte är obesläktade, men i den ”akademiska” betydelsen av ”obesläktad” är detta inte särskilt betydelsefullt vid nuvarande begränsade invandring.
Med AFP kan påståendet stödjas, men ”förbättringen” är marginell, preliminär och beroende av osäkra antaganden. Påståendet borde därför inte skrivits in i förvaltningsplanen.
AFP-modellen är inte förenlig med observationer av inavel, som de hittills presenterats av svensk vargforskning! Inaveln sjunker i den faktiska vargstammen, det sista decenniet har inaveln sjunkit från F=0.30 till F=0.23.

Dålig vetenskap
Men enligt resultaten med AFP-modellen skulle inaveln inte sjunka alls, om det inte kom tio gånger så mycket invandrare som det gör, inte ens under de första tio åren av den simulerade vargstammen.
AFP-modellen förmår därför inte förutsäga vargstammens genetiska utveckling.
Förvaltningsplanens antydan att det behövs fler vargar är dåligt vetenskapligt underbyggd!

Dag Lindgren

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på Twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget

Loading RSS Feed