torsdag 1 juni

Opinion

Om jägare ska avlyssnas för att stävja illegal jakt så borde även åklagare avlyssnas för att säkerställa att de håller sig till lagstiftningen, anser artikelförfattaren. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Avlyssna åklagare för ökad rättssäkerhet”

Att avlyssna åklagarna och på så sätt dokumentera vad som avhandlas när beslut om hemliga tvångsmedel tas, är ett sätt att garantera rättssäkerheten.

I samband med det så kallade Västmanlandsfallet, där bland andra industriledaren och debattören Karl Hedin misstänks för grova jaktbrott, har det framkommit att användandet av tvångsmedel saknat laglig grund.

Det har visat sig omöjligt, både för Riksåklagaren samt Säkerhets- och integritetskyddsnämnden, att komma fram till annat än att det blivit ”mindre fel” vid beslut om tvångsmedel (telefonavlyssning) mot Hedin.

Orsaken till detta är att inblandade åklagare och domare inte minns, eller att nödvändig dokumentation helt enkelt saknas eller försvunnit.

Resultatet av detta ser vi nu, genom att Riksåklagaren begär hos regeringen att lagen om tvångsmedel ska ändras. Inte för att säkerställa att korrekt dokumentation arkiveras på rätt sätt, utan att lagstiftningen anpassas så att åklagare som begär tillstånd för tvångsmedel inte behöver anstränga sig för att få tillstånd till avlyssning av tingsrätten.

 

Svårt att följa lagen

Det är naturligtvis bra att rättsväsendet kan spana på, och beivra grov brottslighet, även grova jaktbrott. Det tror jag ingen har synpunkter på.

Problemet vad gäller just grova jaktbrott, är att vi har en grupp åklagare som redan har svårigheter att följa redan gällande lagstiftning. Och likt alla med oförmåga att inrätta sig efter regler, är det nog utsiktslöst att tro ny lagstiftning hjälper här. I synnerhet då lagstiftningen uppenbart inte avser att lösa något alls.

Grundproblemet är att det helt saknas kontrollfunktion, eller som jag tagit upp tidigare, kvalitetssäkring inom rättsväsendet.

 

Avlyssna åklagarna

Ett mycket effektivt sätt att slå vakt om rättssäkerheten, är att dokument sparas på rätt sätt, att berörda minns vad som avhandlats i olika ärenden och att gällande lagstiftning följs. Det kan säkerställas genom att åklagare per automatik blir föremål för tvångsmedel. Avlyssnas helt enkelt, och att elektronisk kommunikation sparas.

Den åklagare som inte har något att dölja, har naturligtvis inte heller något problem med att bli avlyssnad.

Eller?

 

Anders Lindell

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.