Läs också ”Angiveri utan saklig grund är lika med ett brott”