Läs också ”Därför drar vi inte tillbaka rapporten om viltskadornas kostnader”