Läs också Första viltet i pass: ”Ögonblick av absolut närvaro”