söndag 3 december

Hund

Även om det går att till exempel behandla en cancersjuk hund med cellgifter och strålning, är det kanske inte etiskt rätt eller önskvärt att göra det. Djurägaren avgör i samråd med veterinären. Foto: Jan Henricson

Därför kostar djursjukvården

Djursjukvården ligger i dag mycket nära humansjukvården i fråga om vad som kan göras i behandlingsväg. Men det betyder inte alltid att det är etiskt rätt att göra vad som helst för att rädda ett djur.

Svensk Jakt har talat med en veterinär som önskar vara anonym.
– Det är alltid en balansgång mellan vad som är möjligt att göra och vad som är rimligt, säger hon.

Veterinären är verksam vid en privat djurklinik, men har även erfarenhet från ett Evidensiaägt djursjukhus, och förklarar att det är helt andra saker än ägarstyrning och vinstintresse som avgör i vilken utsträckning ett djur blir behandlat när det kommer till veterinären.

 

Nyutbildade

– På stora djursjukhus jobbar två kategorier veterinärer. Dels de helt nyutbildade, oerfarna. Dels specialister. De nya är ofta osäkra, de vill inte göra fel och kanske missa något. De tar ofta det säkra före det osäkra, och kanske föreslår att ägaren ska lägga in sitt djur för säkerhets skull, säger hon.

Inläggning blir alltid dyrare jämfört med att djuret tas hem och vårdas av ägaren.
– Specialisterna å andra sidan är dyra att gå till eftersom de har specialistkunskaper och avancerad utrustning, säger hon.

 

”De nya veterinärerna tar ofta det säkra före det osäkra.”

 

Personlig relation

På de mindre, privatägda klinikerna jobbar sällan de nyutbildade och oftast inte de mest specialiserade heller. Därmed inte sagt att man aldrig kan träffa på specialister på mindre ställen.

Men på de mindre klinikerna får man ofta en personlig relation till djurägarna och de har ibland en lite annan prisfilosofi. Man kan hålla lägre priser för att utrustningen är mindre avancerad och man håller inte med jourtid.

 

Alla kategorier

Oavsett storlek på klinik är det alltid den enskilda veterinären som tillsammans med djurägaren bedömer vad som är aktuellt att göra.
– Det finns alla kategorier djurägare, från de som vill göra allt, till de som knappt vill utreda något alls, säger vår veterinär.
Det finns också olika typer av veterinärer. Till exempel de som lockats till yrket genom sitt stora djurintresse. Men också de som inte har egna djur utan enbart har ett stort medicinskt eller kirurgiskt intresse.

– För de flesta är det en balans mellan intresset för djur och intresset för veterinärmedicin, säger hon.

 

Stötta djurägarens beslut

Olika typer av veterinärer väljer att jobba på olika slags kliniker.

– Jobbar man på ett remissjukhus är man vad vid att göra mycket, för djurägare som vill att mycket ska göras. Man tycker det är intressant att utreda och kanske hitta ovanliga diagnoser.

Men veterinärens uppgift är alltid att stötta djurägaren, oavsett vilket beslut denna fattar.
– De flesta djurägare är förnuftiga och de som vill dra en behandling riktigt långt är ganska få.

 

”De flesta djurägare är förnuftiga.”

 

Myter

Det finns några ständigt återkommande myter om veterinärbesök.

 

• Det finns olika prislistor beroende på om ett djur är försäkrat eller inte.

– Nej det gör det inte. Jag frågar om ett djur är försäkrat eftersom det kan ge ett större utrymme för att behandla djuret. Men det finns många djurägare som bekostar dyra åtgärder ur egen ficka. En försäkring är dock ofta grundförutsättningen för mer avancerad kirurgi.

 

• Veterinärerna vill bara tjäna pengar.

– Djurkliniker är företag som givetvis vill gå med vinst. Men veterinären får inte mer i lön för att utföra dyra behandlingar. Det finns inga direktiv från ledningen på till exempel Evidensias djursjukhus om att veterinärerna ska behandla maximalt.

Tips!

Det kan vara en bra idé att ringa runt till några kliniker och fråga vad en viss behandling kostar. Priserna kan skilja sig åt avsevärt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.