Svensk Jakt

söndag 21 december

Annons

Viltvård

Så bygger du en rensäker foderautomat

Vinterutfodring av rådjur inom renskötselområdet kan vara problematisk. Hittar renarna till foderplatsen förslår inga fodermängder och rådjuren...

Grundmodellen till den ren­säkra foderautomaten konstruerades för länge sedan av Åke Strömsjö, lärare på Öster Malma. Owe Geibrink kom i kontakt med den i mitten av 1970-talet som jaktelev på...