Jägareförbundet: Blyförgiftning går att undvika

Ett kungsörnspar stoppar en jättesatsning i Härjedalen som skulle ha gett 300 jobb i Härjedalens kommun. Foto: Kjell-Erik Moseid

Blyförgiftning av kunsörnar går att undvika menar Jägareförbundet. Foto: Kjell-Erik Moseid

SLU publicerade idag en sammanfattning av en studie på kungsörnar som har letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med bl a Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt samt örnforskare i USA.

Betesskadorna minskar med enkönade växtodlingar

Rådjur betar mer i odlingar med blandade han- och honplantor än i enkönade odlingar av korgvide. Resultaten tyder på att odlare skulle kunna öka skörden genom att odla enbart hanplantor.
Det visar Kim Moritz i en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Så påverkar björnen vargens jakt på älg

Det tar längre tid för vargar att döda älgkalvar i områden där det även finns björn.
Forskarna undersöker nu vad det kan bero på och har ett par förklaringar som underlag för studierna.

Podcast
Landets största podcast om jakt
Viltvård
Så bygger du en andflotte
Jägarnas annonstorg
Hundar, prylar och jaktmark
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Viltrecept
Vilt, klimatsmart och gott
Quiz
Känner du igen hundarna?
Opinion
Landets hetaste jaktdebatt
Provläs Svensk Jakt
Bläddra i senaste numret
Byggtips!
Så bygger du en hundgård
Tio frågor
Vad kan du om våra predatorer?