62 vargrevir säkrade hittills

Familjegrupper (prick) och revirmarkerande par (triangel). Källa: Viltskadecenter

Varginventeringen pågick till den 31 mars men arbete pågår fortfarande att med hjälp av DNA-analys särskilja reviren.
I skrivande stund har länsstyrelserna och Viltskadecenter kvalitetssäkrat 62 vargrevir som berör landet.

Björnspillningsinventeringen kan komma att effektiviseras med ett bättre IT-stöd till insamlarna. Foto: Kenneth Johansson

Länsstyrelsen i Dalarna ber om hjälp med höstens björninventering

Björninventeringen i Dalarna startar i augusti. Spillning ska samlas in och analyseras och på så vis ska björnstammens storlek, utveckling och utbredning fastställas.

58 vargrevir säkrade hittills

Varginventeringen pågick till 31 mars. Arbetet pågår fortfarande att särskilja reviren med hjälp av DNA-analys. Hittills har länsstyrelserna kvalitetssäkrat 58 vargrevir som berör landet.

Drygt 100 vargar funna i Norge

Hittills har 101–107 vargar hittats vid vinterns inventering i Norge.

Minst sex vargar i södra Sverige

Länsstyrelsen i Blekinge har fått svar på ytterligare DNA-analyser av vargurin som hittades i samband vid en spårning i början på mars.

Värmlandsvarg vandrade till Växjö

Den varg som i mitten av februari observerades söder om Ingelstad kom ursprungligen från Värmland. Det visar DNA-analys.

Björnstammen fortsätter att minska i Norge

Björnarna blir färre i Norge. Det visar statistik från Rovdata.

56 vargrevir säkrade hittills

Varginventeringen pågick till 31 mars. Arbetet pågår fortfarande att särskilja reviren med hjälp av DNA-analys men hittills står det klart att det finns minst 56 vargrevir som berör landet.

Obsar visar något minskande björnstam

Björnstammen minskar något i landet. Det indikerar i alla fall jägarnas björnobs. Men i Västernorrland och Gävleborg visar obsen tvärt om att björnarna blir fler.

DNA-analys gav oväntade svar om vargrevir

Revirstrider, partnerbyten och ond bråd död. DNA-analyser visar vargarnas tidigare okända liv.

Viltrecept
Vilt, klimatsmart och gott
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Tio frågor
Vad kan du om våra predatorer?
Jägarnas annonstorg
Hundar, prylar och jaktmark
Podcast
Landets största podcast om jakt
Opinion
Landets hetaste jaktdebatt
För inloggade!
Bygg ditt eget jakttorn
Byggtips!
Så bygger du en hundgård
Provläs Svensk Jakt
Bläddra i senaste numret
Quiz
Känner du igen hundarna?