Förslag: Ingen älgjakt under brunsten

Flera motioner om återgång till brunstuppehåll på förslag i Norrbotten.. Foto: Lars-Henrik Andersson

Norrbottens jägareförbund vill återgå till brunstuppehåll. Flera motioner i ärendet kom upp under länsstämman.

Älgavskjutningen nere på 50-talsnivå

Älgavskjutningen fortsätter nedåt i Värmland. För första gången sedan 1950-talet ligger avskjutningen i år under 3.000 älgar.

Älgjakten: Ytterligare ett rekordår i norr

Aldrig förr har det skjutits så mycket älg i Norrbotten som de senaste två åren.
Under fjolårets älgjakt sköts det till och med fler älgar än rekordåret 2015.
Men slår man ut avskjutningssiffrorna över Norrbottens stora arealer handlar det om endast 1,5 älgar per tusen hektar.

Jaktlag som inte rapporterat sin älgjakt och heller inte betalat in fällavgifter polisanmäls nu av länsstyrelsen i Västerbotten. Foto: Kjell-Erik Moseid

Färre antal älgar fällda i Norge

Resultatet från den norska älgjakten visar på en nedgång med 300 fällda älgar från föregående år och en minskning med 22 procent från rekordåret 1999/2000.

Därför vill skogsbruket ha jakt under brunst

Dålig fyllnadsgrad och möjligheten att kunna kombinera renskötsel och älgjakt. Det är faktorerna bakom funderingarna på att slopa brunstuppehållet på älg i Jämtland, i vart fall i de områden som ligger nära fjällen.

Älgjakt under brunsten i Jämtland?

I stora delar av Jämtland vill skogsbrukets företrädare slopa brunstuppehållet i älgjakten. I Norrbotten hoppas Jägareförbundet att brunstuppehållet återinförs. En förhoppning är att de nya ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen ska rösta för ett återinförande.

Norrlandsjägare kan få betala Sydsveriges älgjakt

Genom att införa nationella fällavgifter på älg, som sedan fördelas mellan länsstyrelserna, skulle skillnaderna över landet utjämnas. Förslaget finns med i Naturvårdsverkets utredning om hur administrationen för älgförvaltningen kan finansieras och skulle innebära kraftigt höjda kostnader för norrländska älgjägare.

Småviltjägare får betala för älgjakt

Jägare som inte har med saken att göra får betala för länsstyrelsernas administration av älgjakten om Naturvårdsverkets förslag vinner gehör. En del av finansieringen ska nämligen ske genom Viltvårdsfonden. Jägareförbundet motsätter sig förslaget.

Krisande älgförvaltning i Blekinge

Älgförvaltningsområde Blekinge Väst saknar en fungerande ledning sedan markägarnas representanter i älgförvaltningsgruppen hoppat av sina uppdrag. Något som är mycket olyckligt för viltförvaltningen, kommenterar Peter Nilsson, ordförande i Jägareförbundet Blekinge.

”Älgförvaltning kräver statligt styre”

Generellt är älgstammen på väldigt många områden en katastrof, både kvantitativt och kvalitativt. För att komma tillrätta med det krävs att myndigheterna reglerar jakten.

Podcast
Landets största podcast om jakt
Opinion
Landets hetaste jaktdebatt
Jägarnas annonstorg
Hundar, prylar och jaktmark
Byggtips!
Så bygger du en hundgård
Provläs Svensk Jakt
Bläddra i senaste numret
Quiz
Känner du igen hundarna?
Viltvård
Så bygger du en andflotte
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Viltrecept
Vilt, klimatsmart och gott
Tio frågor
Vad kan du om våra predatorer?