Älgavskjutningen nere på 50-talsnivå

Värmland har en allt glesare älgstam. Foto: Johnny Olsson

Älgavskjutningen fortsätter nedåt i Värmland. För första gången sedan 1950-talet ligger avskjutningen i år under 3.000 älgar.

Älgjakten: Ytterligare ett rekordår i norr

Aldrig förr har det skjutits så mycket älg i Norrbotten som de senaste två åren.
Under fjolårets älgjakt sköts det till och med fler älgar än rekordåret 2015.
Men slår man ut avskjutningssiffrorna över Norrbottens stora arealer handlar det om endast 1,5 älgar per tusen hektar.

Därför vill skogsbruket ha jakt under brunst

Dålig fyllnadsgrad och möjligheten att kunna kombinera renskötsel och älgjakt. Det är faktorerna bakom funderingarna på att slopa brunstuppehållet på älg i Jämtland, i vart fall i de områden som ligger nära fjällen.

Älgjakt under brunsten i Jämtland?

I stora delar av Jämtland vill skogsbrukets företrädare slopa brunstuppehållet i älgjakten. I Norrbotten hoppas Jägareförbundet att brunstuppehållet återinförs. En förhoppning är att de nya ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen ska rösta för ett återinförande.

En grundbult i älgförvaltningen

Åldersbestämningen av älg började i Göinge jaktvårdskrets med att enskilda jägare ville veta hur gamla älgarna de skjutit var. I dag är sågande av käkar och räknande av årsringar en viktig del av förvaltningen och en förklaring till stammens högre medelålder och bättre kvalitet.

Höjt straff för tjuvjägare

Hovrätten skärper fängelsestraffet för de två män som tjuvjagade älg på ett bostadsområde i Malmberget, Norrbotten.

Norrlandsjägare kan få betala Sydsveriges älgjakt

Genom att införa nationella fällavgifter på älg, som sedan fördelas mellan länsstyrelserna, skulle skillnaderna över landet utjämnas. Förslaget finns med i Naturvårdsverkets utredning om hur administrationen för älgförvaltningen kan finansieras och skulle innebära kraftigt höjda kostnader för norrländska älgjägare.

Scaniaälgar fällda på skyddsjakt

Två älgar har skjutits på skyddsjakt på Scaniaområdet i Södertälje.

Jägarutbildningar i norr

Jägareförbundet arrangerar en rad utbildningar på länsnivå runt om i landet. I Svensk Jakt på de regionala sidorna brukar det finnas information om utbildningarna.

”Fem myter om älgförvaltning”

I debatten om älgens påverkan på skogen förekommer en lång rad myter. Nedan har jag listat fem av de vanliga som talar till älgens fördel, när det i själva verket är tvärt om.

Quiz
Känner du igen hundarna?
Jägarnas annonstorg
Hundar, prylar och jaktmark
Viltvård
Så bygger du en andflotte
Provläs Svensk Jakt
Bläddra i senaste numret
Opinion
Landets hetaste jaktdebatt
Podcast
Landets största podcast om jakt
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Tio frågor
Vad kan du om våra predatorer?
Byggtips!
Så bygger du en hundgård
Viltrecept
Vilt, klimatsmart och gott