måndag 24 juli

Naturvårdsverket JO-anmäls för vargflytt

Det politiska partiet Naturdemokraterna har JO-anmält Naturvårdsverket för flytten av två vargar från Idre sameby till en plats utanför Karlsborg i Västra Götalands län. Naturdemokraterna anser att myndigheten inte följt anvisningar från regering och departement.

LRF ordnar vargdrev på lördag

LRF:s kommungrupper i norra Skaraborg kommer på lördag att arrangera ett vargdrev, i protest mot att två vargar den gångna helgen flyttades från Idre till ett område utanför Karlsborg.

Nya älgjaktssystemet kan bli bra

När Naturvårdverkets föreskrifter nu är klubbade kan man slutligen ana hur älgjakten kommer att fungera.
Vår tolkning är att hela älgjaktssystemet byggs underifrån utifrån planerna i älgskötselområdena. Det är nödvändigt att ha det så, annars fungerar det inte, säger riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen.

Gasol och tvål mot bakterier

Ska du hålla en slaktkropp torr är god ventilation viktig. Men du kan också hålla efter fukten med en gasolbrännare.

Fler arter men minskad mångfald

Sveriges flora och fauna får ständigt tillskott av nya arter, men ändå är vårt växt- och djurliv på väg att bli allt fattigare. Den slutsatsen dras i boken Biologisk mångfald i Sverige, just utgiven av Naturvårdsverket.

Flera nya jakttider föreslås

Jägareförbundets förslag till nya jakttider är positiv läsning för fågeljägarna. Bland annat föreslår man att jakttiden på knipa, vigg och storskrak förlängs med en månad. Samt att snatter­anden tas med bland de jaktbara arterna.

Tre vinnare i Svensk Jakts tävling

Tre lyckliga vinnare har lottats fram bland dem som skickade in bidrag till Svensk Jakts efterlysning om viltrecept till julbordet. Vinnarna är Micael Frisk från Eksjö, Karl-Evert Johansson från Vimmerby samt Monica Björkman från Hagfors. Vinnarna är meddelade och det

Fortsatt fiske räddningen för flodkräftan

Flodkräftan är akut hotad, men det beror inte på ett för högt fisketryck utan för olaglig utplantering av den pestbärande signalkräftan. Bästa sättet att rädda flodkräftan är att bevara intresset för att odla, fiska och äta den, anser Lennart Edsman, forskare på Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) sötvattenslaboratorium i Drottningholm.

Djuretiken glöms bort

Jägareförbundet ifrågasätter nu Naturvårdsverkets planer på att eventuellt flytta den vargtik, som redan flyttats två gånger.
Jag tycker det är lite märkligt att ingen reagerar över den stress och lidande vargen utsätts för, säger biträdande riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné.

Jaktintresserade politiker ett problem, anser forskare

Jaktintresset är överrepresenterat bland politiker i viltförvaltningsdelegationerna. Den slutsatsen drar Simon Matti, forskare vid Luleå tekniska universitet, utifrån en undersökning om delegationsledamöternas åsikter, rapporterar Ekot. Men han får kraftigt mothugg från Jägareförbundet.