måndag 23 januari

Opinion

Varför granskas inte de ”gröna” makthavarna?

Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Lantbrukare, skogsägare och jägare blir ifrågasatta medan de ”gröna” makthavarna slipper granskning. Medierna går ibland miljörörelsens ärenden och granskar inte tjänstemän som missbrukar sin ställning. Inte heller värnarorganisationerna granskas, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Sprid kunskapen om jägarnas samhällsnytta

Jägarna gör en stor insats i samhället. Det borde vi bli bättre på att berätta om för de som inte jagar. Som ett exempel lägger vi jägare ner tusentals timmar på eftersök för att förkorta djurs lidande och vi finansierar merparten av viltforskningen, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Tre åtgärder krävs för att stoppa parodin

Situationen inom svensk rovdjursförvaltning är oacceptabel. Det är dags att regeringen vidtar ett antal nödvändiga åtgärder. Parodin måste få ett slut. Vi ska göra allt för att säkerställa det, skriver förbundsordförande Björn Sprängare och generalsekeretare Bo Sköld i en gemensam ledare.

Lokalt samarbete – enda vägen framåt

Jord- och skogsbrukare är som jägarna brukare av naturresurserna. Vi har därför mycket mer att vinna på samverkan än på konfrontation. Klarar vi inte av att tillsammans lösa vår förvaltningsuppgift kommer sannolikt någon annan att ta över, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Så här kan vi inte ha det

Under jul- och nyårshelgen nådde den infekterade vargkonflikten en ny bottennivå. En eftersöksjägare som avlivat en trafikskadad varg hotas och får sin bil sönderslagen. Det har gått på tok för långt och är helt oacceptabelt, skriver Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Byt ut styrelser där arbetet går på sparlåga

Valberedningarna har en viktig uppgift att hitta engagerade personer till styrelser i kretsar och länsföreningar. Fungerar inte arbetet i en styrelse faller ansvaret tungt på valberedningen, som måste ha kurage att byta ut styrelser som inte fungerar, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Något har gått riktigt snett i rättssamhället

Det finns inga ursäkter längre för politikerna. Det är orimligt att Sverige, trots flera riksdagsbeslut, ännu inte har ­någon aktiv vargförvaltning. Det är också fel att ett fåtal människor indirekt styr riksdagens beslut och myndigheters ­arbete, skriver Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kretsarnas viktiga roll – nu och i framtiden

Kretsarna utgör basen i Jägareförbundets organisation men frågan är vilken roll de ska ha i framtiden. Kanske ska kretsarnas arbete se annorlunda ut i de olika delarna av landet. Länsföreningarna ska nu se över hur kretsarna ska arbeta i framtiden, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Det är tack vare er som jakten har hög acceptans

Det är lätt att glömma bort alla de medlemmar, ledare, förtroendevalda och kollegor som säkerställt en ny fantastisk jaktsäsong.. Det är på grund av deras insatser vi har så hög acceptans för jakten i Sverige, skriver Jägareförbundets 
generalsekreterare Bo Sköld.

Björn Sprängare. Ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Dags för markägare och jägare att samverka

Vildsvinen ställer lokalt till med problem för jordbrukare. Det behövs dock ingen nationell eller regional reglering av utfodringen för att råda bot på den bristande viltförvaltningen. Det är konstruktiva samtal mellan jägare och markägare som är lösningen, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.

Tio frågor
Vad kan du om våra predatorer?
Provläs Svensk Jakt
Bläddra i senaste numret
Opionion
Landets hetaste jaktdebatt
Quiz
Känner du igen hundarna?
Hundfakta
Så går det för din hundras
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Podcast
Landets största podcast om jakt
Jägarnas annonstorg
Hundar, prylar och jaktmark
Stödutfodring
Så stödutfodrar du rådjur
Viltrecept
Vilt, klimatsmart och gott

”Fler viltolyckor på grund av lodjur?”

I trakten av Hyltebruk, Kinnared, Landeryd, och dess närområden i Halland sker många olyckor med rådjur. Spelar den ökande lodjursstammen en roll i sammanhanget?

”Älgförvaltning kräver statligt styre”

Generellt är älgstammen på väldigt många områden en katastrof, både kvantitativt och kvalitativt. För att komma tillrätta med det krävs att myndigheterna reglerar jakten.
Björn Sprängare. Ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Kameror hjälper länsstyrelser inventera lodjur

Den milda, snöfattiga vintern ställer till med stora problem för lodjursinventeringarna i den södra halvan av landet.
Nu hoppas länsstyrelserna att viltkameror ska hjälpa till i inventeringsarbetet.

Misstänks ha använt snara för att fånga rådjur

Polisen misstänker jaktbrott efter att de fått tips om ett snarfångat rådjur i Borgafjäll, Västerbotten.

DNA styrker uppgifter om liten vargtik

Länsstyrelsen i Gävleborg bekräftar nu att den lilla vargtiken som fälldes i Blyberget var alfatiken i reviret.

Så var skyttet vid vargjakten

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu obducerat de 24 vargar som hittills fällts under licensjakten. Totalt träffades 22 av vargarna med minst ett skott i vital del.
De övriga två träffades i vital del under eftersök.

Vargjakten återupptas i Dalarna

Nu till helgen 21-22 januari återupptas vargjakten i Orsenreviret i Dalarna. Det meddelar Jägareförbundets presstalesperson Christer Gruhs.

Finland: Jakt ska göra vargar mer skygga

Två vargar ska fällas i Egentliga Finland. Vargjakten inriktar sig på individer som orsakar skada och som har ställt till med olägenheter.

Ny podcast från Jaktradion

Hundsläpp. Så lyder rubriken på den senaste podcasten från Jakradion.

Kaningulsot upptäckt på skogshare

För första gången någonsin har den nya varianten av kaningulsotsvirus (RHDV2) konstaterats på skogshare.

Skadsköt vildsvin – misstänks ha struntat i eftersök

En 57-årig jägare anmäls för brott mot jaktlagstiftningen. Enligt anmälan skadsköt jägaren ett vildsvin och struntade sedan i ett genomföra eftersök.

Fler överklagar lodjursjakt

Svenska Rovdjursföreningen överklagar sex mellansvenska länsstyrelsers beslut om licensjakt på lodjur till förvaltningsrätten.