fredag 26 maj

Opinion

”Se djupare på vargens farlighet”

Slutsatsen blir, är vargar farliga för människor? Svar ja, det beror på, skriver debattören i det här inlägget. Foto: Olle Olsson

Fia i Dalarna har i insändaren Vi jägare måste vara seriösa om varg rätt i att under normala betingelser, så är inte vargen farlig för oss människor. Men hon kanske ska se lite djupare på saken.

”Utnyttja din plats – eller ge upp den”

Jämförelsen mellan antalet sökande till jaktlag och antalet lediga platser talar sitt tydliga språk: det finns fler jägare än det finns platser i lagen. Men det finns också jägare med sviktande intresse som skulle kunna lämna över sina platser till de som ingen jaktmark har.

”Vi jägare måste vara seriösa om varg”

Jag skriver angående Anne-Christine Engdahls insändare Varför är vargen farligare i stan?. Engdahl är tydligen väldigt dåligt informerad i detta fall. Vargar utgör ingen större direkt fara för människor.

”Varför är vargen farligare i stan?”

Jag läste just en artikel om att en varg varit synlig inne Linköping och polisen har varit i kontakt med länsstyrelsen angående skyddsjakt. Varför är vargen farligare för människor i staden än den är för oss på landsbygden?

”Fler viltolyckor på grund av lodjur?”

I trakten av Hyltebruk, Kinnared, Landeryd, och dess närområden i Halland sker många olyckor med rådjur. Spelar den ökande lodjursstammen en roll i sammanhanget?

”Älgförvaltning kräver statligt styre”

Generellt är älgstammen på väldigt många områden en katastrof, både kvantitativt och kvalitativt. För att komma tillrätta med det krävs att myndigheterna reglerar jakten.

”Fler skott behövs utifall att”

Jag förstår verkligen inte vad magasinbegränsning ska vara bra för. Vare sig om vapnet är tänkt för jakt eller sportskytte ser jag ingen anledning som helst att plugga det.

”Lång jakttid leder till fler viltolyckor”

Jag har jagat i mer än 50 år, och blir förvånad när jag hör på Radio Halland att polisen uppger att viltolyckorna ökar på grund av att det finns mer vilt. Men det finns annat som påverkar detta.

”Uttalande saknar täckning i policy”

Från de styrande inom Svenska Jägareförbundet brukar man så fort rovdjuren kommer upp hänvisa till policyn och handlingsplanerna. Det är de som gäller. Det är därför med stor förvåning jag läser på hemsidan att förbundets ordförande Björn Sprängare uttalar att de stora rovdjuren, inklusive vargen, är en del av Sveriges fauna.

”Vapenbegränsning saknar logisk grund”

Svenska lagstiftares och myndigheters inställning till legalt vapeninnehav är för mig fullständigt obegripligt. Till exempel är det mycket svårt att förstå vad den övre gränsen på sex vapen ska vara bra för.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

    Mest läst

      Det är alltså inte antalet vapen som förvaras som är problemet. Det är lagstiftarnas tyckande som begränsar innehavet, skriver Lars Åberg i det här debattinlägget. Foto: Lars-Henrik Andersson