måndag 24 juli

”Att bekämpa terrorism var huvudpunkten”

EU-parlamentet ska snart rösta om ett nytt vapendirektiv. EU-kommissionens utgångspunkt har varit att man genom det ska bekämpa terrorism, skriver debattören i en replik till Anna Maria Corazza Bildt. Foto: Fred Marvaux

Utgångspunkten för EU-kommissionen och av vad som framgått av den följande debatten vad gäller ett nytt vapendirektiv har varit att man genom skärpningarna ska bekämpa terrorism och grov brottslighet.

”Sluta slå dig för bröstet, Corazza Bildt!”

Anna Maria Corazza Bildt (M) hävdar att hon ordnat en massa lättnader i förslaget till vapendirektiv. Jag tycker att hon istället för att slå sig för bröstet för att ha gjort förslaget mindre uruselt borde agerat skarp för att förpassa det där det hör hemma – i soptunnan!

”Selimovic vilseleder om vapendirektivet”

I debattartikeln Därför röstar jag nej till vapendirektivet gör min kollega i Europaparlamentet Jasenko Selimovic (FP) ett försök att plocka enkla politiska poäng. Det skriver Anna Maria Corazza Bildt (M) i en replik.

Erlandsson: ”Regeringen försvårar för jägare”

Den rödgröna regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, har ännu en gång beslutat att försvåra för markägare och jägare. Man tycker att de som äger och brukar marken har för mycket att säga till om. Därför vill man begränsa markägandet genom att urholka äganderätten.

”Regeringen orsakar konflikter i viltförvaltningen”

Att naturvårds- och miljöintresset ges större representativitet än skogsnäringen, jordbruket, markägarna och jägarna i en delegation som hanterar jakt- och viltförvaltningsfrågor är oacceptabelt. Det skriver företrädare för jakten, lantbruket och skogen i en gemensam debattartikel.

”Därför röstar jag nej till vapendirektivet”

Vid nästa plenarsession i Strasbourg ska EU-parlamentet rösta om det reviderade förslaget som har förhandlats fram. Direktivet är ett spel för galleriet, som riktar udden mot legala vapenägare. Därför kommer jag att rösta nej till förslaget.

”Regeringen äventyrar det allmänna uppdraget”

I 80 år har Jägareförbundet haft hand om det allmänna uppdraget kring viltvård i Sverige. Men nu verkar Miljöpartiet försöka använda EU som bräckjärn för att frånta förbundet uppgiften.

”Ställer Alliansen upp för vapenägarna”

Sverige har idag en relativt hård lagstiftning för innehav av legala vapen. Vi Sverigedemokrater är beredda att skärpa straffen för illegalt vapeninnehav. Samtidigt vill vi förenkla tillvaron för laglydiga vapenägare och lägger därför flera förslag i riksdagen.

”Forskning måste exkludera egna tyckanden”

Det är bra och vällovligt att Erica von Esssen vill hitta förklaringsmodeller till de processer som föranleder att individer väljer att ställa sig utanför lagar som man inte anser legitima. Men när hon i sin förklaringsmodell till drivkrafterna bakom just tjuvjakten likställer den med ”civil olydnad”, har hon förlorat sin trovärdighet.

”Kriminalitet skönmålas”

Att det förekommer överdrifter bland rovdjursdebattörerna känner vi väl till. I Svensk Jakt nr 1/2017 har ändå forskaren Erica von Essen nått ett lågvattenmärke.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget