fredag 26 maj

”Ny viltmyndighet fördröjs i utredningar”

Svensk viltförvaltning står inför stora utmaningar. Därför behövs en ny jakt- och viltmyndighet som tar ett helhetsgrepp om förvaltningen, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Svensk viltförvaltning behöver nya förutsättningar för framtiden. Därför behövs en ny viltmyndighet som tar ett helhetsansvar för jakt- och viltförvaltningen, skriver riksdagsledamot Åsa Coenraads (M).

”Att rösta nej till vapendirektivet är sunt förnuft”

Min kollega i utskottet för inre marknad Anna Maria Corazza Bildt (M) försöker med sin debattartikel på svenskjakt.se rädda sitt skinn, medveten om att vapendirektivet som hon har varit ansvarig för, borde förkastas. Förmodligen därför det höga tonläget i hennes replik. Om man beaktar saken lite mer sansat kan man konstatera att hennes argument för vapendirektivet inte håller.

”Att bekämpa terrorism var huvudpunkten”

Utgångspunkten för EU-kommissionen och av vad som framgått av den följande debatten vad gäller ett nytt vapendirektiv har varit att man genom skärpningarna ska bekämpa terrorism och grov brottslighet.

”Sluta slå dig för bröstet, Corazza Bildt!”

Anna Maria Corazza Bildt (M) hävdar att hon ordnat en massa lättnader i förslaget till vapendirektiv. Jag tycker att hon istället för att slå sig för bröstet för att ha gjort förslaget mindre uruselt borde agerat skarp för att förpassa det där det hör hemma – i soptunnan!

”Selimovic vilseleder om vapendirektivet”

I debattartikeln Därför röstar jag nej till vapendirektivet gör min kollega i Europaparlamentet Jasenko Selimovic (FP) ett försök att plocka enkla politiska poäng. Det skriver Anna Maria Corazza Bildt (M) i en replik.

Erlandsson: ”Regeringen försvårar för jägare”

Den rödgröna regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, har ännu en gång beslutat att försvåra för markägare och jägare. Man tycker att de som äger och brukar marken har för mycket att säga till om. Därför vill man begränsa markägandet genom att urholka äganderätten.

”Regeringen orsakar konflikter i viltförvaltningen”

Att naturvårds- och miljöintresset ges större representativitet än skogsnäringen, jordbruket, markägarna och jägarna i en delegation som hanterar jakt- och viltförvaltningsfrågor är oacceptabelt. Det skriver företrädare för jakten, lantbruket och skogen i en gemensam debattartikel.

”Därför röstar jag nej till vapendirektivet”

Vid nästa plenarsession i Strasbourg ska EU-parlamentet rösta om det reviderade förslaget som har förhandlats fram. Direktivet är ett spel för galleriet, som riktar udden mot legala vapenägare. Därför kommer jag att rösta nej till förslaget.

”Regeringen äventyrar det allmänna uppdraget”

I 80 år har Jägareförbundet haft hand om det allmänna uppdraget kring viltvård i Sverige. Men nu verkar Miljöpartiet försöka använda EU som bräckjärn för att frånta förbundet uppgiften.

”Ställer Alliansen upp för vapenägarna”

Sverige har idag en relativt hård lagstiftning för innehav av legala vapen. Vi Sverigedemokrater är beredda att skärpa straffen för illegalt vapeninnehav. Samtidigt vill vi förenkla tillvaron för laglydiga vapenägare och lägger därför flera förslag i riksdagen.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

    Mest läst

      Flera motioner till Jägareförbundets årsstämma handlar om jaktvapen. Foto: Jan Henricson