tisdag 19 september

”Jägareförbunden borde samverka med sportskyttar”

”Jag skulle bli positivt överraskad om de nationella jägareförbunden samverkade med sportskytteförbunden i Sverige när EU-direktivet ska utredas och implementeras i svensk lag”, skriver Kai Rämö i en replik. Foto: Lars-Henrik Andersson

Det är glädjande att se att andra partier börjar identifiera problemen med EU:s vapendirektiv, såsom Benjamin Topalovics (C) debattinlägg Skytte och jakt – en svensk folkrörelse.

”Skytte och jakt – en svensk folkrörelse”

Implementera EU:s vapendirektiv på ett sunt och hållbart sätt genom att knyta Sveriges vapenägare till totalförsvaret för att slå vakt om deras rättigheter och för Sveriges trygghet.

”Godtycklig älgförvaltning i Norrbotten”

Om den nya älgförvaltningen inte kan skötas på ett seriöst och rättvist sätt, är det dags att skrota densamma, anser insändarskribenten Olle Andersson.

Vem har tolkningsföreträde om biologisk mångfald?

Biologisk mångfald, larmrapporter om utrotning av djur med mera. Jag älskar sedan barnsben naturen och undrar om vi är på rätt väg för att bevara en artrik fauna och flora. Jag tror att vi i högre grad måste stödja dem som vill bo och leva på landsbygden och dem som vill bruka jord, skog och vatten, i stället för som jag ser det många gånger populistiska satsningar på enskilda arter och nyckelbiotoper, skriver Mats Nylinder, professor emeritus vid SLU.

”Stora frågetecken kring skarv och säl”

Både säl och skarv har genom åren begåvats med allt stoltare och allt mer djuplodande förvaltningsplaner, alltmedan havet utarmas på fisk när Naturvårdsverket gömmer sig bakom påhittade skydd för dessa arter, skriver debattören Gunnar Jakobsson.

Länsstyrelsen i Jämtland svarar om björntilldelning

Det är roligt att Svensk Jakt är engagerade i viltförvaltningen i Jämtlands län och att ni uppmärksammar vårt arbete i er tidning. Det är dock några saker som vi gärna vill att ni rättar i er artikel ”Kritik mot Jämtlands björntilldelning”.

”Oro över ökande antal skyddsjakter på björn”

Vi känner en stark oro över att antalet skyddsjakter kommer att öka väsentligt, vilket innebär stora bekymmer för rennäringen, om inte tilldelningen via licensjakt ökas markant. Det skriver Peter Eriksson och Gun Fahlander, som representerar Jägareförbundet Mitt Norrland och jägarintresset i viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län.

Naturvårdsverket svarar om jägarexamenstatistik

I en insändare efterfrågar signaturen Våge statistik rörande jägarexamen.

”Är det så här nya jägare ska examineras?”

När man tar del av uppgiften att en liten förening i glesbygden examinerat bortemot 700 jägarexamenselever per år, då börjar man fundera lite.

”Hur länge orkar vi som är drabbade av vargen?”

Som många andra som bor och i vargområden är jag rädd för att vi snart börjar tappa tron på att vi ska få vara med och påverka vår situation i vargfrågan. De politiska beslut som påverkar våra möjligheter att bedriva löshundsjakt, eller hålla betande djur, är snart ett minne blott. Man kan inte bli annat än besviken på politiker, Naturvårdsverket och så kallade miljöorganisationer som helt bortser från detta faktum.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget