måndag 24 juli

Opinion

”Miljörörelsen ska åläggas ekonomiskt ansvar”

Foto: Kjell-Erik Moseid

Foto: Kjell-Erik Moseid

Så drar då vargcirkusen igång igen då miljöorganisationer fått rätt av överklaga skydds- och licensjakter till domstol. Det vore rimligt att de fick stå för de merkostnader deras överklaganden innebär, i de fall domsluten går dem emot.

”Låt svenska jägare bestämma”

Jag är jägare sedan ca 15 år tillbaka och har sedan 2006 ägt en Browning .30-06 halvautomat. Detta gevär använder jag till jakt och skytte och jag trivs mycket bra med det. Ska nu byråkrater i Bryssel ta mitt vapen ifrån mig? 

Myndighetsutövning medför ansvar. Det gäller även när länsstyrelsen tar beslut om älgtilldelning, menar debattören. Foto: Jan Henricson

”Älgförvaltning ska vara rättvis”

Två licensområden inom Älgförvaltningsområde 5 i Norrbotten, ingår i samma skifteslag som omfattar cirka 6.000 hektar jaktmark. Område A med 3.914 hektar och område B med 1.454 ha. Både A och B jagar från samma älgstam med samma älgtäthet. Ändå är tilldelningen inte lika.

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen, anser Mats S Johansson. Foto: Carl-Axel Fall

”Med makt följer ansvar”

Naturskyddsföreningen har inte svenska folket bakom sig när man nu väljer att överklaga vargjakten igen. Det är tveksamt om man har de egna medlemmarnas stöd för ett agerande som gynnar en art, vargen, på bekostnad av en lång rad rödlistade andra djur och växter.

Miljöorganisationerna kommer återfå makten över vargförvaltningen och kommer fortsätta med sina överklagningar, menar debattören i det här inlägget. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Djupt stötande för många landsbygdsbor”

Med Högsta förvaltningsdomstolens helt nyligen fattade beslut kommer miljöorganisationerna att återfå makten över vargförvaltningen i Sverige.
En makt som de hade, och utövade, under några år av alliansregeringens styre.

Naturvårdsverkets socioekonomiska utredning av varg saknar verklighetsförankring, anser insändarskribenten. Foto: Naturvårdsverket

”Verklighetsfrånvända slutsatser i vargutredning”

Efter att ha läst Naturvårdsverkets så kallade socioekonomiska utredning om hur vargen påverkar samhället, där det konstateras att vargen inte är något problem, vare sig för rennäringen eller jakten, undrar man (ursäkta ordvalet): Vem f-en har skrivit detta?

I Alberta, Kanada, skyddsjagas hela vargflockar för att få bukt med problembeteenden. Foto i hägn: Olle Olsson

”Meningslös skyddsjakt på enskilda vargar”

En vida spridd missuppfattning är att vargar inte är speciellt intresserad av nötboskap som byte. Erfarenheterna från Nordamerika är helt annorlunda. För att få rätsida på problemet skyddsjagas hela vargflockar, inte enstaka individer.

Om EU nu förbjuder vissa vapen står andra på tur nästa gång man vill skärpa vapenlagarna. Därför måste vi agera tillsammans, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”EU:s vapenlagar påverkar oss alla”

Många har uppmärksammat förslaget från EU gällande vapen som officiellt kom ut den 18 november. Många frågor började ställas från både jägare och sportskyttar. Vad ska hända? Är jag påverkad?

”EU ska inte styra över svenska jägare”

I efterdyningarna av de hänsynslösa terrordåden i Paris som kopplats till våldsbejakande islamism, väljer nu EU-kommissionen att agera gällande vapendirektivet. Men som vanligt skjuter kommissionen bredvid målet. 

Regeringen föreslår ändringar i reglerna för småviltjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Förslaget ska nu ut på remiss. Foto: Kjell-Erik Moseid

”Vi socialdemokrater håller vad vi lovar”

År av att vara i opposition med väldigt små möjligheter till att genomföra förändring har bytts mot en S-ledd regering med möjlighet att förändra. Vi är mycket glada att år av arbete nu har resulterat i att regeringen nu skickar ut ett förslag kring småviltjakten på remiss. 

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget