måndag 23 januari

Opinion

”Fler viltolyckor på grund av lodjur?”

Foto: Martin Källberg

I trakten av Hyltebruk, Kinnared, Landeryd, och dess närområden i Halland sker många olyckor med rådjur. Spelar den ökande lodjursstammen en roll i sammanhanget?

”Älgförvaltning kräver statligt styre”

Generellt är älgstammen på väldigt många områden en katastrof, både kvantitativt och kvalitativt. För att komma tillrätta med det krävs att myndigheterna reglerar jakten.

”Fler skott behövs utifall att”

Jag förstår verkligen inte vad magasinbegränsning ska vara bra för. Vare sig om vapnet är tänkt för jakt eller sportskytte ser jag ingen anledning som helst att plugga det.

”Lång jakttid leder till fler viltolyckor”

Jag har jagat i mer än 50 år, och blir förvånad när jag hör på Radio Halland att polisen uppger att viltolyckorna ökar på grund av att det finns mer vilt. Men det finns annat som påverkar detta.

”Uttalande saknar täckning i policy”

Från de styrande inom Svenska Jägareförbundet brukar man så fort rovdjuren kommer upp hänvisa till policyn och handlingsplanerna. Det är de som gäller. Det är därför med stor förvåning jag läser på hemsidan att förbundets ordförande Björn Sprängare uttalar att de stora rovdjuren, inklusive vargen, är en del av Sveriges fauna.

”Vapenbegränsning saknar logisk grund”

Svenska lagstiftares och myndigheters inställning till legalt vapeninnehav är för mig fullständigt obegripligt. Till exempel är det mycket svårt att förstå vad den övre gränsen på sex vapen ska vara bra för.

”Delta i debatten om jakt”

Ska vi lämna fältet öppet för jaktmotståndarna inom naturskyddsföreningen och andra intresseorganisationer med jaktfientliga åsikter?

”Vårt inhemska hjortvilt ingår i mångfalden”

I artikeln Märkliga argument mot jakt på hjortdjur kritiserar Sören Larsson viltforskaren Carl-Gustaf Thulin som hävdar att talet om att hjortdjuren är ett hot mot den biologiska mångfalden är felaktigt. Thulin anför att hoten mot mångfalden i första hand kommer från ett allt mer rationaliserat skogsbruk och konventionellt jordbruk. För alla som satt sig in i mångfaldsproblematiken är denna åsikt helt korrekt.

”Öppet brev till Björn Sprängare”

Till att börja med vill jag tacka dig för det arbete du som ordförande lagt ner för Jägareförbundet. Dina uttalanden i vargfrågan har alltid varit kloka och nyanserade.

”Fler ungdomar ska välja naturbruk”

Landsbygdens gröna näringar behöver stärkas och naturbruksgymnasierna är en del av detta. Naturturismen är en bransch som växer och som är viktig för hela Sverige. För att besöksnäringen ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi ha utbildningar som möter behoven av kompetens på rätt sätt.

Jägarnas annonstorg
Hundar, prylar och jaktmark
Tio frågor
Vad kan du om våra predatorer?
Opionion
Landets hetaste jaktdebatt
Quiz
Känner du igen hundarna?
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Provläs Svensk Jakt
Bläddra i senaste numret
Stödutfodring
Så stödutfodrar du rådjur
Hundfakta
Så går det för din hundras
Viltrecept
Vilt, klimatsmart och gott
Podcast
Landets största podcast om jakt