söndag 20 augusti

Nationell polisgrupp ska godkänna vapen

Två förslag i Polismyndighetens delrapport. Särskilda specialister på nationell nivå ska avgöra om en vapentyp är lämplig eller inte, till exempel för jakt. Samtidigt ska en tillfällig insats genomföras för att minska högen med licensansökningar till en permanent lägre nivå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Två förslag i Polismyndighetens delrapport. Särskilda specialister på nationell nivå ska avgöra om en vapentyp är lämplig eller inte, till exempel för jakt. Samtidigt ska en tillfällig insats genomföras för att minska högen med licensansökningar till en permanent lägre nivå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Polismyndigheten ska på nationell nivå inrätta en grupp med specialister som ska bedöma om ett särskilt vapen är lämpligt för ändamålet, till exempel jakt. Utöver det ska en extra insats för att korta handläggningstiderna för vapenärenden genomföras, med start i vår. Det är två åtgärder som läggs fram i en delredovisning av ett regeringsuppdrag polisen fick förra året.

EU-kommissionens förslag till vilka halvautomater som ska förbjudas är otydlig, enligt Miljöpartisten  Bodil Valero som skrivit en rapport om ett reviderat vapendirektiv. Hon föreslår att en tydligare indelning tas fram. Som exempel på vapen som kan förbjudas nämner hon sådana som har pistolgrepp, vilket även många jaktstudsare är utrustade med. Foto: Mattias Lilja

Svensk Jakt korrigerar vapenartikel

Igår publicerade svenskjakt.se en artikel om Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valeros vapenrapport till EU-parlamentets utskott för rättsliga och inrikes frågor. Efter påpekanden från Valeros assistent korrigeras här artikeln på ett par punkter.

Innan jägaren får licens ska hans kognitiva funktioner testas, om svenska EU-parlamentarikern Bodil Valero (MP) får som hon vill. Dessutom anser hon att vapen ska försäkras liknande en trafikförsäkring på en bil. Foto: Fredrik Hjerling/Jan Henricson

MP-politiker går mot regeringen i vapenfråga

UPPDATERAD TEXT Medan den svenska S-MP-regeringen har motsatt sig flera delar av EU-kommissionens förslag till reviderat vapendirektiv, gör Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero tvärt om. I en rapport lägger hon fram skrivningar om långtgående skärpningar av kommissionens redan hårt kritiserade förslag.

Foto: Lars-Henrik Andersson

EU-parlamentariker kritiska mot nytt direktiv

Även ledamöter i EU-parlamentet är tveksamma till nyttan av flera delar i det föreslagna vapendirektivet. Det framgick av förra veckans konferens i Bryssel, som initierats av jägarförbundsorganisationen FACE.

Småländska vapen i Ingelstad har funnits sedan 1925.

Anrik vapenaffär i konkurs

Anrika vapenaffären Småländska vapen har försatts i konkurs på egen begäran. Enligt ägaren Benny Lilja är den främsta orsaken polisens långa handläggningstider av vapenlicenser.

Ola Wälimaa, Jägareförbundets förbundsjurist, berättar att den nya vapenpolicyn, har ett tydligt medlemsfokus.

Jägareförbundet betonar medlemsnyttan

Medlemmen i centrum – det är tanken med Jägareförbundets nya vapenpolicy.
– Den stora förändringen är att vi i huvudsak bara yttrar oss i licensärenden om en medlem begär det, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

Svenska Jägareförbundet har nu reviderat sin vapenpolicy. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet ändrar sin vapenpolicy

Svenska Jägareförbundet kommer inte längre att vara remissinstans åt polisen i enskilda vapenärenden. Det framgår av den nya vapenpolicy som förbundsstyrelsen just antagit.

Nytt träffområde på älgfiguren

Ett nytt och mindre träffområde på älgfiguren har tagits fram tillsammans med veterinär Bengt Röken.
Det nya träffområdet ska bättre motsvara en dödlig träff.
– En del träffar på dagens älgfigur skulle i verkligheten leda till en skadskjutning, säger Lars Björk, skyttesamordnare på Jägareförbundet.

En jägare får vapenlicensens för en grytpistol indragen. Detta efetrsom han anses ha avlivat för få minkar de senaste tre åren. Foto: Kenneth Johansson

Avlivade för få minkar – vapenlicensen dras in

Att på Västkuststiftelsen uppdrag avliva 20 minkar på tre år räcker inte för att få förlängt tillstånd för en grytpistol. Det anser både polisen och Kammarrätten i Göteborg.

Ungdomar under 18 år på Naturbruksgymnasiernas jaktutbildningar ska även i fortsättningen få vapenlicens, om EU går på Sveriges linje i de fortsatta förhandlingarna om ett nytt vapendirektiv. Foto: Jan Henricson

Sex förslag till ändrat vapendirektiv

När EU:s inrikesministrar i måndags diskuterade ett nytt vapendirektiv framfördes från svensk sida sex förslag till förändringar av det som tidigare kommit från EU-kommissionen. Det gäller bland annat slopande av tidsbegränsade vapenlicenser och obligatoriska läkarundersökningar.