lördag 24 juni

Jägareförbundet ändrar sin vapenpolicy

Svenska Jägareförbundet har nu reviderat sin vapenpolicy. Foto: Lars-Henrik Andersson

Svenska Jägareförbundet har nu reviderat sin vapenpolicy. Foto: Lars-Henrik Andersson

Svenska Jägareförbundet kommer inte längre att vara remissinstans åt polisen i enskilda vapenärenden. Det framgår av den nya vapenpolicy som förbundsstyrelsen just antagit.

Nytt träffområde på älgfiguren

Ett nytt och mindre träffområde på älgfiguren har tagits fram tillsammans med veterinär Bengt Röken.
Det nya träffområdet ska bättre motsvara en dödlig träff.
– En del träffar på dagens älgfigur skulle i verkligheten leda till en skadskjutning, säger Lars Björk, skyttesamordnare på Jägareförbundet.

En jägare får vapenlicensens för en grytpistol indragen. Detta efetrsom han anses ha avlivat för få minkar de senaste tre åren. Foto: Kenneth Johansson

Avlivade för få minkar – vapenlicensen dras in

Att på Västkuststiftelsen uppdrag avliva 20 minkar på tre år räcker inte för att få förlängt tillstånd för en grytpistol. Det anser både polisen och Kammarrätten i Göteborg.

Ungdomar under 18 år på Naturbruksgymnasiernas jaktutbildningar ska även i fortsättningen få vapenlicens, om EU går på Sveriges linje i de fortsatta förhandlingarna om ett nytt vapendirektiv. Foto: Jan Henricson

Sex förslag till ändrat vapendirektiv

När EU:s inrikesministrar i måndags diskuterade ett nytt vapendirektiv framfördes från svensk sida sex förslag till förändringar av det som tidigare kommit från EU-kommissionen. Det gäller bland annat slopande av tidsbegränsade vapenlicenser och obligatoriska läkarundersökningar.

Naturvårdsverket anser att en jägare inte bör få licens för en Haenel SLB 2000. Detta på grund av att tillverkaren uppger att geväret bygger på en militär konstruktion. Foto: Thomas Lange

Delade meningar om halvautomater

Naturvårdsverket kan komma att se över sina föreskrifter vad gäller jaktvapen.
Detta efter de senaste årens debatt rörande halvautomatiska kulgevär och deras utseende.
Nu senast har Haenel SLB 2000 orsakat motstridiga åsikter.

Hundratusentals människor från hela Europa protesterar mot EU:s vapenförslag som kommer att slå hårt mot laglydiga jägare om de genomförs. Foto: Jan Henricson

300.000 protesterar mot vapenförslag

På två månader har över 300.000 människor runt om i Europa skrivit under ett upprop mot EU:s förslag till nytt vapendirektiv. 

Riksdagen kräver i ett motiverat yttrande till EU att förslaget till förändringar i vapendirektivet dras tillbaka och arbetas om. Foto: Jan Henricson

Riksdagen skriver till EU om vapen

Riksdagen har beslutat att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU-kommissionen där man kritiserar förslagen till ett nytt vapendirektiv. Man anser att delar av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska tas så nära dem som berör som möjligt.

Webb-tv: Så gör du ren studsaren

Bra vapenvård är avgörande både för precisionen och vapnets funktion och livslängd. Så här gör du ren studsaren.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) tänker stå upp för att det nya vapendirektivet inte ska ska drabba jägare i onödan, enligt en intervju i Ekot. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Riksdagen säger nej till EU:s vapenförslag

Riksdagens justitieutskott säger nej till stora delar av EU-kommissionens vapenförslag. Därmed får inrikesminister Anders Ygeman med sig riksdagen i de fortsatta förhandlingarna med EU-kommissionen.

”Ändra lagarna i de länderna problemen finns”, tycker insändarskribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Svenska ministrar saknar civilkurage”

Är det verkligen så att regeringen inte är kapabel att säga nej till EU-kommissionens vapenförslag i sin helhet istället för denna förbannade kohandel med EU? Den frågan vill jag ställa till inrikesministern.

Senaste nytt

  Mest läst

   ”Ändra lagarna i de länderna problemen finns”, tycker insändarskribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson

   ”Ändra lagarna i de länderna problemen finns”, tycker insändarskribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson

   ”Ändra lagarna i de länderna problemen finns”, tycker insändarskribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson

   ”Ändra lagarna i de länderna problemen finns”, tycker insändarskribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson