söndag 20 augusti

Norma köper delar av Gyttorp

Gyttorp investerade 2011 i en toppmodern ammunitionsfabrik i Nora.

Gyttorp investerade 2011 i en toppmodern ammunitionsfabrik i Nora.

Under onsdagen blev det klart att ammunitionstillverkaren Norma Precision AB förvärvar delar av både ammunitionstillverkaren Gyttorp Cartridge och försäljningsbolaget Gyttorp Jakt.

Anschütz 1727. Foto: Mattias Lilja

Anschütz 1727 – vapenpresentation

Anschütz klingar välbekant hos många. Nu lanserar man en rakrepeter i kaliber .17 HMR avsedd för jakt.

Fortfarande ingen licens efter fyra månader

På julafton är det fyra månader sedan Björn, jägare från Stockholm som Svensk Jakt tidigare skrivit om, lämnade in en licensansökan om ett jaktvapen.

I Sverige behövs inga skärpta regler för vapenförvaring. Men i de fall det behövs är det bättre att EU påverkar det enskilda medlemslandet än öppnar vapendirektivet, enligt EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M). Foto: Jan Henricson

EU-politiker lugnare i vapendiskussion

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) är mindre orolig nu än tidigare för att EU-kommissionen förbereder stora förändringar av vapendirektivet.
– Det verkar som att kommissionen ska satsa på att bekämpa den illegala vapenhanteringen, och inte planerar några större förändringar av reglerna för legala vapenägare, säger Christofer Fjellner till Svensk Jakt.

Hur agerar Jägareförbundet för att polisen ska komma tillrätta med de långa väntetiderna? Foto: Mattias Lilja, Montage: Daniel Sanchez

Lång väntan på vapenlicenser – vad gör förbundet?

Som Svensk Jakt vid upprepade tillfällen rapporterat är väntetiderna för handläggning av vapenlicensansökningar i många delar av landet orimligt långa. Värst är situationen i storstadslänen. Hur agerar Jägareförbundet för att polisen ska komma tillrätta med de långa väntetiderna?

Jaktskytteklubbarna i Jönköpings län föreläggs nu att inventera vad kommuner och länsstyrelse bedömer vara miljöfarlig verksamhet. Foto: Magnus Rydholm

Hårda miljökrav ställs på skjutbanor

Jaktskyttebanorna i Jönköpings län har fått eller kommer att få ett föreläggande från kommunerna där de beordras att inventera sin miljöfarliga verksamhet. För de som tvingas ta konsulter till hjälp betyder det en kostnad på tio tusentals kronor.

Miroku MK 70 Universal. Foto: Mattias Lilja

Miroku MK 70 Universal – vapenpresentation

Den japanska vapentillverkaren Miroku har alltid haft rykte om sig att tillverka hagelbockar av god kvalitet.

Hanläggningstiden för jaktvapenlicenser är fortsatt mycket lång i Stockholm. Foto: Mattias Lilja

Licensärende i långbänk

Den 24 augusti lämnade Björn, jägare från Stockholm, in en vapenlicensansökan på plats hos polisen på Kungsholmen. Han har fortfarande inte fått sin licens, drygt tre månader senare.

Vapenlicensros till Uppsalapolisen

Det tar månader av handläggning för att få en vapenlicens i delar av landet.
Men i Uppsala län verkar det fungera bättre.

Politikerundersökning: Hur ofta används legala vapen vid brott

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) har gett Riksdagens Utredningstjänst (RUT) i uppdrag att ta fram siffror på i vilken utsträckning som legala vapen används vid brott runt om i Europa.