torsdag 23 mars

Publicerad 8 mars 2016 - 16:05 - Uppdaterad 28 februari 2017 - 13:06

Nationell polisgrupp ska godkänna vapen

Två förslag i Polismyndighetens delrapport. Särskilda specialister på nationell nivå ska avgöra om en vapentyp är lämplig eller inte, till exempel för jakt. Samtidigt ska en tillfällig insats genomföras för att minska högen med licensansökningar till en permanent lägre nivå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Två förslag i Polismyndighetens delrapport. Särskilda specialister på nationell nivå ska avgöra om en vapentyp är lämplig eller inte, till exempel för jakt. Samtidigt ska en tillfällig insats genomföras för att minska högen med licensansökningar till en permanent lägre nivå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Polismyndigheten ska på nationell nivå inrätta en grupp med specialister som ska bedöma om ett särskilt vapen är lämpligt för ändamålet, till exempel jakt. Utöver det ska en extra insats för att korta handläggningstiderna för vapenärenden genomföras, med start i vår. Det är två åtgärder som läggs fram i en delredovisning av ett regeringsuppdrag polisen fick förra året.

I juli förra året fick Polismyndigheten regeringens uppdrag att redovisa hur hanteringen av vapentillstånd fungerar. Orsaken var de långa handläggningstiderna av vapenlicenser och de många klagomålen på myndighetens saktfärdighet.
I uppdraget ingår också att ta fram åtgärder för att förbättra situationen.
Nu har en delrapport presenterats. Bakom den står myndighetens rättsavdelning. Rapporten är upprättad av Peter Thorsell, verksamhetsansvarig för vapenfrågor på Polismyndigheten.

 

Samma förklaringar

Delrapporten är på 24 sidor och omfattar till stor del statistik; gällande antal vapenärenden, ledtider, antal vapenhandläggare, arbetat tid med särskilda ärenden, etc.
Inledningsvis görs ett försök att förklara varför handläggningstiderna i många fall är för långa. För de som följt frågan innehåller inte denna del några nyheter, utan är desamma som tidigare lämnats när JO efter att ha tagit emot en mängd anmälningar efterfrågat polisens synpunkter.
Exempel på vilka förklaringar som förs fram är ofullständigt ifyllda ansökningar, nytt IT-system, polisens omorganisation, arbete med vapenamnestin, underbemanning på enheterna, med mera.
Rapportens avslutande del handlar om vad myndigheten ska göra för att bli bättre på att serva medborgare som ansöker om vapenlicens eller har andra vapenrelaterade ärenden.

 

Enhetliga rutiner

Förra året inledde myndigheten ett arbete, det så kallade Leanprojektet, med syftet att få till handläggningstider som är skäliga och förutsägbara. Erfarenheterna av projektarbetet ligger bakom flera av de åtgärder som läggs fram i delrapporten.
En sådan är att få till enhetliga och lättarbetade rutiner vid myndighetens olika distrikt för vapenärenden. Problemen med ofullständigt ifyllda ansökningar åtgärdas genom ett digitalt anpassat formulär med vallistor för fabrikat och vapentyp, och med obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att ansökan ska kunna skickas.
Utöver det ska flera datatekniska åtgärder genomföras, som automatisk diarieföring av inkomna ärenden samt automatisk överföring av information från e-formuläret till vapenregistret.
Tiden som handläggarna lägger på att besvara telefonsamtal från licenssökande med frågor som rör handläggningstiden eller var ett visst formulär kan hittas ska kortas genom att en nationell supportfunktion inrättas. Där ska man också kunna besvara enklare vapenjuridiska frågor.

 

Nationella specialister

Huruvida vapnet är lämpligt för ändamålet som den sökanden anger beskrivs som ett särskilt problem. I rapporten sägs att vapenutvecklingen gör att det blir allt svårare att avgöra ett skjutvapens lämplighet. Antalet vapenmodeller är stort och hela tiden kommer nya vapen med ny design och kaliber.
Lösningen är att polisen inrättar en särskilt referensgrupp på nationell nivå. Gruppen ska ha specialistkunskaper och sammanställa information om vapnen i en databas som redan i vår ska göras tillgänglig för samtliga vapenhandläggare.
Vilka som ska ingå i gruppen nämns inte i rapporten, men man konstaterar att ett problem har varit att Naturvårdsverket och Jägareförbundet som tidigare yttrat sig i sådana frågor inte alltid varit överens. Dessutom noteras att Jägareförbundet fortsättningsvis inte kommer att yttra sig i enskilda ärenden angående ett vapens lämplighet.
I rapporten är man inte nöjd med informationen till allmänheten. När det gäller vapentillstånd ska den på hemsidan vara nationell, uppdaterad, tydlig och lättillgänglig. Särskild information ska gå ut till vapenhandlarna, och åter igen uppmärksammar rapportören problemet med ofullständigt ifyllda ansökningar.

 

Extra insats

I rapporten efterlyser man möjligheter att samköra polisens register VapenPÄr med registret över jägarexamen. Något sådant skulle underlätta handläggningen avsevärt. Det är tekniskt enkelt och förslag på hur det ska gå till har utarbetats tidigare, men har inte gått att genomföra på grund av formella hinder.
Återstående del av åtgärdslistan handlar om hanteringen vid tillståndsansökan för enhandsvapen. I mångt en fråga för sportskyttar, men som också berör jägare med behov av sådana för i första hand avlivning av fällfångat vilt. I mycket gäller den delen utformningen och kraven på intyg från skytteföreningar, etc.
Avslutningsvis anger man i rapporten att en tillfällig extra insats ska genomföras för att få ner handläggningstiderna i de områden där de är som längst. Målsättningen är ansökningstider som understiger fyra veckor.
Rekryteringen av handläggare som ska utbildas i rättsenheten Syd har påbörjats och projektet ska vara igång i april i år.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Testa dig själv
Vad vet du om vildsvin och vildsvinsjakt?
Vapentest
Ulf Lindroth testar Sauer 100
Tolv myter
Om vildsvin och vildsvinsjakt
78-årig premiärskytt!
Kerstin tog jägarexamen 2003 och skjuter med en Zoli Husqvarna 1900.

Publicerad 8 mars 2016 - 16:05

Nationell polisgrupp ska godkänna vapen

Två förslag i Polismyndighetens delrapport. Särskilda specialister på nationell nivå ska avgöra om en vapentyp är lämplig eller inte, till exempel för jakt. Samtidigt ska en tillfällig insats genomföras för att minska högen med licensansökningar till en permanent lägre nivå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Polismyndigheten ska på nationell nivå inrätta en grupp med specialister som ska bedöma om ett särskilt vapen är lämpligt för ändamålet, till exempel jakt. Utöver det ska en extra insats för att korta handläggningstiderna för vapenärenden genomföras, med start i vår. Det är två åtgärder som läggs fram i en delredovisning av ett regeringsuppdrag polisen fick förra året.

I juli förra året fick Polismyndigheten regeringens uppdrag att redovisa hur hanteringen av vapentillstånd fungerar. Orsaken var de långa handläggningstiderna av vapenlicenser och de många klagomålen på myndighetens saktfärdighet.
I uppdraget ingår också att ta fram åtgärder för att förbättra situationen.
Nu har en delrapport presenterats. Bakom den står myndighetens rättsavdelning. Rapporten är upprättad av Peter Thorsell, verksamhetsansvarig för vapenfrågor på Polismyndigheten.

 

Samma förklaringar

Delrapporten är på 24 sidor och omfattar till stor del statistik; gällande antal vapenärenden, ledtider, antal vapenhandläggare, arbetat tid med särskilda ärenden, etc.
Inledningsvis görs ett försök att förklara varför handläggningstiderna i många fall är för långa. För de som följt frågan innehåller inte denna del några nyheter, utan är desamma som tidigare lämnats när JO efter att ha tagit emot en mängd anmälningar efterfrågat polisens synpunkter.
Exempel på vilka förklaringar som förs fram är ofullständigt ifyllda ansökningar, nytt IT-system, polisens omorganisation, arbete med vapenamnestin, underbemanning på enheterna, med mera.
Rapportens avslutande del handlar om vad myndigheten ska göra för att bli bättre på att serva medborgare som ansöker om vapenlicens eller har andra vapenrelaterade ärenden.

 

Enhetliga rutiner

Förra året inledde myndigheten ett arbete, det så kallade Leanprojektet, med syftet att få till handläggningstider som är skäliga och förutsägbara. Erfarenheterna av projektarbetet ligger bakom flera av de åtgärder som läggs fram i delrapporten.
En sådan är att få till enhetliga och lättarbetade rutiner vid myndighetens olika distrikt för vapenärenden. Problemen med ofullständigt ifyllda ansökningar åtgärdas genom ett digitalt anpassat formulär med vallistor för fabrikat och vapentyp, och med obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att ansökan ska kunna skickas.
Utöver det ska flera datatekniska åtgärder genomföras, som automatisk diarieföring av inkomna ärenden samt automatisk överföring av information från e-formuläret till vapenregistret.
Tiden som handläggarna lägger på att besvara telefonsamtal från licenssökande med frågor som rör handläggningstiden eller var ett visst formulär kan hittas ska kortas genom att en nationell supportfunktion inrättas. Där ska man också kunna besvara enklare vapenjuridiska frågor.

 

Nationella specialister

Huruvida vapnet är lämpligt för ändamålet som den sökanden anger beskrivs som ett särskilt problem. I rapporten sägs att vapenutvecklingen gör att det blir allt svårare att avgöra ett skjutvapens lämplighet. Antalet vapenmodeller är stort och hela tiden kommer nya vapen med ny design och kaliber.
Lösningen är att polisen inrättar en särskilt referensgrupp på nationell nivå. Gruppen ska ha specialistkunskaper och sammanställa information om vapnen i en databas som redan i vår ska göras tillgänglig för samtliga vapenhandläggare.
Vilka som ska ingå i gruppen nämns inte i rapporten, men man konstaterar att ett problem har varit att Naturvårdsverket och Jägareförbundet som tidigare yttrat sig i sådana frågor inte alltid varit överens. Dessutom noteras att Jägareförbundet fortsättningsvis inte kommer att yttra sig i enskilda ärenden angående ett vapens lämplighet.
I rapporten är man inte nöjd med informationen till allmänheten. När det gäller vapentillstånd ska den på hemsidan vara nationell, uppdaterad, tydlig och lättillgänglig. Särskild information ska gå ut till vapenhandlarna, och åter igen uppmärksammar rapportören problemet med ofullständigt ifyllda ansökningar.

 

Extra insats

I rapporten efterlyser man möjligheter att samköra polisens register VapenPÄr med registret över jägarexamen. Något sådant skulle underlätta handläggningen avsevärt. Det är tekniskt enkelt och förslag på hur det ska gå till har utarbetats tidigare, men har inte gått att genomföra på grund av formella hinder.
Återstående del av åtgärdslistan handlar om hanteringen vid tillståndsansökan för enhandsvapen. I mångt en fråga för sportskyttar, men som också berör jägare med behov av sådana för i första hand avlivning av fällfångat vilt. I mycket gäller den delen utformningen och kraven på intyg från skytteföreningar, etc.
Avslutningsvis anger man i rapporten att en tillfällig extra insats ska genomföras för att få ner handläggningstiderna i de områden där de är som längst. Målsättningen är ansökningstider som understiger fyra veckor.
Rekryteringen av handläggare som ska utbildas i rättsenheten Syd har påbörjats och projektet ska vara igång i april i år.

Samtidigt på JaktPlay

Senaste från Annonstorget

Rådjursjakt!
Vad har du för kunskaper om rådjursjakt med hund?
Tio frågor!
Vad kan du om våra predatorer?
Är du jägare?
Har du rätt kunskaper?
Tio frågor
Om lodjur och lodjursjakt
Fåglar!
Känner du igen fåglarna?
Jakttider!
Kan du din jakttabell?
Viltolycka!
Hur gör du när en viltolycka inträffar?
Jakthundar!
Känner du igen jakthundraserna?
Älgjakt!
Kan du något om älgar och älgjakt?
Vildsvin!
Vad kan du om vildsvin och vildsvinsjakt?
Är du viltvårdare?
Testa dina kunskaper om viltvård.
Rävkunskap
Vad vet du om rävar och rävjakt?
Spårkunskap
Vad kan du om spår och spårtecken?
Tio frågor
Vad kan du om vargar och vargjakt?

Svensk Jakt på Instagram