onsdag 29 mars

Jakt & prylar

Publicerad 3 oktober 2016 - 10:00 - Uppdaterad 5 oktober 2016 - 12:01

Motionen föreslår, bland annat, att vapenhandlare ska kunna godkänna vapenlicenser under vissa omständigheter. Foto: Lars-Henrik Andersson

(M)odernare vapenlagar föreslås

Med ett 20-punktsprogram vill flera moderater i en motion till riksdagen modernisera vapenlagstiftningen. Bland det som sticker ut är förslaget att hanteringen av vapenlicenser överförs till en viltmyndighet.

I motiveringen till sina förslag skriver de moderata riksdagsledamöterna, med Sten Bergheden i spetsen, att vapenlagstiftningen ska vara modern och motsvara människors behov.
Man beskriver de omfattande kraven på den som vill få en vapenlicens, och konstaterar att eftersom de flesta vapen som används vid brott är illegala är det angeläget att samhället lägger sina resurser på att arbeta för att stoppa dessa, istället för en krånglig byråkratisk hantering för lagliga jägare och sportskyttar.

 

Större vapengarderob

Förslaget innehåller som sagt 20 punkter, och i motionen föreslås riksdagen att meddela regeringen beslutet i ett så kallat tillkännagivande.
Moderaterna föreslår bland annat att en viltmyndighet inrättas som övertar licenshanteringen från polisen. Då beslutas också att en ansökan får ta högst 30 dagar att avgöra, såvida den är korrekt ifylld från sökandens sida.
Man tycker att begränsningen till sex vapen i vapengarderoben med särskild prövning av vapen fem och sex är krånglig. Därför föreslås regeringen att se över möjligheten att utöka garderoben till tio vapen.

 

Lån på 30 dagar

Vidare föreslår de moderata riksdagsledamöterna bland annat:
• Underlätta att förvara vapen hos annan och i sitt andra boende.
• Ge godkända vapenhandlare möjlighet att under vissa förutsättningar godkänna vapenlicenser.
• Inför ett digitalt ansökningsförfarande vid ansökning om vapenlicens.
• Ta bort kravet på för samlare att söka ny licens var femte år.
• Förtydliga reglerna för när vapen ska lämnas in i samband med återkallning av en vapenlicens. Vid tvist ska vapnet återkallas först vid laga kraft, såvida inte akuta åtgärder krävs.
• Ge godkända vapenhandlare auktorisation att skrota vapen.
• Ge godkända vapenhandlare möjlighet att utfärda lånelicens som omfattar maximalt 30 dagar.
• Underlätta för jägare att låna vapen mellan sig.
• Se över reglerna för vapenpass för att underlätta för jägare och skyttar att resa med sina vapen inom EU.
• Tillåt förvaring av ammunition även om man inte har licens för vapnet, såvitt innehavaren har licens för aktuell vapenklass.
• När det gäller målskyttevapen ersätta kravet på synnerliga skäl med särskilda skäl, definierat i lag och förordning.

 

Total översyn

I motiveringen till sina förslag skriver moderaterna:
”Vår uppfattning är att en total översyn av regelverket kring vapenlicenser bör göras, men i synnerhet bör ett antal punkter förändras för att effektivisera arbetet, minska arbetsbördan för myndigheten och förbättra för jägare, jakt- och skytteorganisationer, vapenhandlare med flera.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Testa dig själv
Vad vet du om vildsvin och vildsvinsjakt?
Vapentest
Ulf Lindroth testar Sauer 100
Tolv myter
Om vildsvin och vildsvinsjakt
78-årig premiärskytt!
Kerstin tog jägarexamen 2003 och skjuter med en Zoli Husqvarna 1900.

Publicerad 3 oktober 2016 - 10:00

Motionen föreslår, bland annat, att vapenhandlare ska kunna godkänna vapenlicenser under vissa omständigheter. Foto: Lars-Henrik Andersson

(M)odernare vapenlagar föreslås

Med ett 20-punktsprogram vill flera moderater i en motion till riksdagen modernisera vapenlagstiftningen. Bland det som sticker ut är förslaget att hanteringen av vapenlicenser överförs till en viltmyndighet.

I motiveringen till sina förslag skriver de moderata riksdagsledamöterna, med Sten Bergheden i spetsen, att vapenlagstiftningen ska vara modern och motsvara människors behov.
Man beskriver de omfattande kraven på den som vill få en vapenlicens, och konstaterar att eftersom de flesta vapen som används vid brott är illegala är det angeläget att samhället lägger sina resurser på att arbeta för att stoppa dessa, istället för en krånglig byråkratisk hantering för lagliga jägare och sportskyttar.

 

Större vapengarderob

Förslaget innehåller som sagt 20 punkter, och i motionen föreslås riksdagen att meddela regeringen beslutet i ett så kallat tillkännagivande.
Moderaterna föreslår bland annat att en viltmyndighet inrättas som övertar licenshanteringen från polisen. Då beslutas också att en ansökan får ta högst 30 dagar att avgöra, såvida den är korrekt ifylld från sökandens sida.
Man tycker att begränsningen till sex vapen i vapengarderoben med särskild prövning av vapen fem och sex är krånglig. Därför föreslås regeringen att se över möjligheten att utöka garderoben till tio vapen.

 

Lån på 30 dagar

Vidare föreslår de moderata riksdagsledamöterna bland annat:
• Underlätta att förvara vapen hos annan och i sitt andra boende.
• Ge godkända vapenhandlare möjlighet att under vissa förutsättningar godkänna vapenlicenser.
• Inför ett digitalt ansökningsförfarande vid ansökning om vapenlicens.
• Ta bort kravet på för samlare att söka ny licens var femte år.
• Förtydliga reglerna för när vapen ska lämnas in i samband med återkallning av en vapenlicens. Vid tvist ska vapnet återkallas först vid laga kraft, såvida inte akuta åtgärder krävs.
• Ge godkända vapenhandlare auktorisation att skrota vapen.
• Ge godkända vapenhandlare möjlighet att utfärda lånelicens som omfattar maximalt 30 dagar.
• Underlätta för jägare att låna vapen mellan sig.
• Se över reglerna för vapenpass för att underlätta för jägare och skyttar att resa med sina vapen inom EU.
• Tillåt förvaring av ammunition även om man inte har licens för vapnet, såvitt innehavaren har licens för aktuell vapenklass.
• När det gäller målskyttevapen ersätta kravet på synnerliga skäl med särskilda skäl, definierat i lag och förordning.

 

Total översyn

I motiveringen till sina förslag skriver moderaterna:
”Vår uppfattning är att en total översyn av regelverket kring vapenlicenser bör göras, men i synnerhet bör ett antal punkter förändras för att effektivisera arbetet, minska arbetsbördan för myndigheten och förbättra för jägare, jakt- och skytteorganisationer, vapenhandlare med flera.”

Samtidigt på JaktPlay

Senaste från Annonstorget

Jakttider!
Kan du din jakttabell?
Tio frågor
Om lodjur och lodjursjakt
Är du viltvårdare?
Testa dina kunskaper om viltvård.
Tio frågor
Vad kan du om vargar och vargjakt?
Rådjursjakt!
Vad har du för kunskaper om rådjursjakt med hund?
Rävkunskap
Vad vet du om rävar och rävjakt?
Tio frågor!
Vad kan du om våra predatorer?
Älgjakt!
Kan du något om älgar och älgjakt?
Vildsvin!
Vad kan du om vildsvin och vildsvinsjakt?
Jakthundar!
Känner du igen jakthundraserna?
Fåglar!
Känner du igen fåglarna?
Viltolycka!
Hur gör du när en viltolycka inträffar?
Är du jägare?
Har du rätt kunskaper?
Spårkunskap
Vad kan du om spår och spårtecken?

Svensk Jakt på Instagram