Svensk Jakt

onsdag 28 september

Hund

Publicerad 01 mars 2014 - 00:33 – Uppdaterad 03 mars 2016 - 09:28

Dags att trä på kopplet

Foto: Olle Olsson

Foto: Olle Olsson

Hundar får aldrig vara lösa i naturen och förfölja vilt, annat än under jakt! Under hundförbudstiden 1 mars–20 augusti är tillsynsplikten extra sträng.

Reglerna för när det är tillåtet att använda hund vid jakt eller för jaktträning finns reglerat i jaktförordningen. Bortsett från detta ska hundar hindras från att förfölja vilt, oavsett årstid.
Det innebär att man får ha sin hund okopplad i naturen men att den måste vara under kontroll. Den ska alltid ha ett ”osynligt koppel”. Det är straffbart om en hund förföljer vilt, såvida det inte sker vid laglig jakt.
Många hundägare är omedvetna om vad deras hundar är kapabla att ställa till med.

Foto: Jan HenricsonExtra känsligt
Under sommarhalvåret är viltet extra känsligt för störningar. Dels är djuren ofta i dålig kondition efter en vinter med lite föda, dels ska de föryngra sig. 1 mars–20 augusti måste hunden vara kopplad när den vistas i marker med vilt, eller stå under motsvarande kontroll. Det betyder att den ska befinna sig intill sin förare och kunna kallas in omedelbart. Den får inte ”löpa lös” som det står i lagtexten.Även jakt och jaktträning ska ske med omdöme, viltet får inte utsättas för onödiga påfrestningar. Därför används inte långbenta, snabbsprungna hundar vid rådjursjakt. Därför tar man hänsyn till snödjup, skare och temperatur när man jagar.

Olika mellan länen
I nationalparker, naturreservat och renskötselområden gäller koppeltvång i princip utan undantag för egna tolkningar, ens om hunden går fot okopplad.
Särskilda regler om hundhållning finns i olika län. På länsstyrelsernas gemensamma hemsida www.lst.se kan du kolla upp vad som gäller där du bor eller befinner dig. Den kommunala ordningsstadgan på orten kan också innehålla egna bestämmelser.


Viss hundanvändning tillåts

I jaktförordningens paragraf 16 regleras vilken hundanvändning som är tillåten även under hundförbudstiden 21 augusti–28 februari.
Trots att lagen om tillsyn över hundar och katter är mycket sträng under tiden 21 augusti–28 februari, är viss jakt och hundträning tillåten. Det regleras i jaktförordningen. Så gäller till exempel att hund som förföljer vilt får användas vid vildsvinsjakt den 1 augusti–31 januari.
Jakt med hund efter rödräv är tillåten den 21 augusti–15 mars, det vill säga i ytterligare ett par veckor. För fågelhundar gäller den 16 augusti–15 april i södra Sverige. I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län den 16 augusti–30 april.
Alla regler och undantag finns att läsa i jaktförordningen, paragraf 16.

Skribent

Marie Gadolin

marie.gadolin@svenskjakt.se

 

Mer om hund

Tassbandaget som räddar jakten

Att kunna lägga ett stabilt och slitstarkt bandage om en hundtass kan rädda jakten. Men tekniken måste användas med omdöme. Om hunden har svårare...

Carl von Essen har jagat med stående och drivande hundar längre än han kan minnas. Vid många tillfällen har han räddat jakten genom att lägga ett stadigt och slitstarkt bandage kring en skadad...