Svensk Jakt

onsdag 29 juli

Publicerad 19 juli 2013 - 10:20 – Uppdaterad 19 juli 2013 - 10:23

Allt mindre mångfald i jordbrukslandskapet

Det storskaliga jordbruket påverkar landskapets biologiska mångfald, och förändringen sker i en allt snabbare takt. Det säger Margareta Ihse, professor emerita i ekologisk geografi vid Stockholms universitet, som studerat denna förändring i bland Sörmland, i en intervju med Katrineholms-Kuriren.

Sörmland har gått från att vara ett jordbrukslandskap till en vattenfattig kulturstäpp, säger Margareta Ihse, som har forskat på landskapets betydelse för den biologiska mångfalden.

Hon har studerat flygfotografier över bland annat Sörmland och Skåne från 1940-talet och framåt. På uppdrag av Naturvårdsverket har hon bland annat kunnat konstatera att förändringen av landskapet sker i en allt snabbare takt och till nackdel för den biologiska mångfalden.

– Det är prärien i USA som fungerar som ideal när jorden brukas: stora, fyrkantiga, lätthanterliga åkerfält. Men i Sverige har vi inte prärie, utan ett kuperat och småskaligt landskap med stor variation mellan jordarterna. Förr följde bönder jordartsgränser, men det är besvärligt att göra i dag när man kommer med stora maskiner, säger Margareta Ihse till Katrineholms-Kuriren.

 

Rationaliseras bort

Stora, sammanhängande åkrar med raka kanter är mer effektiva. Diken, kärr, åkerholmar, dammar och gärdsgårdar, även kallade odlingshinder, brukningshinder och vattensjuk mark, rationaliseras bort och marken torrläggs.

– Genom att ta bort det här försvinner livsutrymmen som utgör basen i näringskedjan och ekosystemen för sångfåglar, säger Margareta Ihse.

Att det överhuvudtaget finns äng- och slåttermarker kvar i Sverige är EU:s förtjänst, menar Margareta Ihse.

– Tack vare konventionen om biologisk mångfald har man kunnat söka pengar för att bevara markerna.

När betet upphör förbuskas markerna. Vissa arter gynnas i detta nya landskap, men de är ytterst få.

– Vi slår sönder ett landskap som vi vet har sett ut så här sedan minst vikingatid, alltså i över tusen år, säger Margareta Ihse till Katrineholms-Kuriren.

 

Fjärde angreppet av Sjundavargar

Varg

Natten till tisdag inträffade ytterligare ett vargangrepp på får i Sjundareviret. På en mindre gård i närheten av Molstabergs gård, där de tre tidigar ...

Quiz

Har du de grundläggande jägarkunskaperna?

Testa dina kunskaper om vilt och jakt i Svensk Jakts frågetävling.

Jakt

Vildsvinsbetar gav guld med bred marginal

Kjell Lunds vildsvinstrofé påminner mer om de vårtsvinständer som hänger på Afrikajägarnas väggar, än betar från ett vanligt svenskt vildsvin.

Annons

Jakthundar

Fara för överhettning

Råkar en hund ut för värmeslag så ska den kylas ner snabbt!

Fågel

Ärtåtel lockar duvor i skogen

Det finns knep att ta till för att få duvorna att komma även i skogen.

Nyheter

Webb-TV: Jaktmässan i Fäviken

Jaktmässan Fäviken Game Fair i Jämtland pågår nu under helgen. För 22:a året i rad samlas jakt- och hundintresserade på Fävikens egendom nära Åre. Svensk Jakt är på plats och har filmat under dagen. Här kan du se inslaget.

Webb-TV

Webb-tv: Snart dags för lockjakt på räv

Vad passar bättre än att inleda det nya jaktåret med lite lockjakt på räv.

Webb-TV

Markägarna: Utslagsrösten är viktig för oss

”Den nya älgförvaltningen fungerar i det stora hela bra. Strukturen har börjat sätta sig och ett speciellt körschema ska öka tydligheten i förvaltningen”

Webb-TV

Jägarna: Vi är förlorare och älgstammen är sönderskjuten

En sönderskjuten älgstam och en djup spricka mellan skogsbolagen och jägarna.

Jägareförbundet

EU-enkät: ”Kan dröja årtionden innan vi får den här chansen igen”

På fredag – den 24 juli – avslutas den webbenkät i vilken EU-medborgare kan lämna sina synpunkter på Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet.

Webb-TV

Bucht hoppas på fjälljaktsreform

Svensk Jakt möter Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i sitt hem för att prata viltvård och fjälljakt.

Varg

Nytt vargangrepp i Sjundareviret

Ännu ett vargangrepp – det tredje på en månad – ägde natten till lördag rum på Molstabergs gård i södra delarna av Stockholms län, på gränsen till Söd ...

Jakt

Lättbyggt och stabilt älgtorn

Ladda hem en ritning på ett lättbyggt och synnerligen stabilt älgtorn.

Nyheter

Regeringen skrotar vargkommitté

Regeringen har beslutat att lägga ned vargkommittén efter brukarorganisationernas nej till deltagande.

Prenumerera på Svensk Jakts nyhetsbrev.
Brevet mejlas ut alla vardagar