Svensk Jakt

tisdag 5 maj

Publicerad 21 april 2009 - 09:38 – Uppdaterad 21 maj 2013 - 12:22

Länsstyrelse säger nej till förlängda jakttider

Länsstyrelsen i Jämtland går emot Jägareförbundets förslag till förlängda jakttider på rådjur och ripa.

Bakgrunden är att Jägareförbundet lämnat förslag till regeringen på ändrade jakttider för ett flertal viltarter. Frågan om förlängd jakttid på rådjur var uppe på Jägareförbundet Mitt Norrlands årsstämma 2008. Flera motionärer föreslog då förlängd jakttid på rådjur med januari månad. Detta eftersom klimatet varit mildare under senare år och att trafikolyckorna med rådjur ökat.

Trend av milda vintrar
Länsstyrelsen delar dock inte denna uppfattning och skriver i sitt yttrande: Länsstyrelsen anser inte den trend av milda vintrar som Jägareförbundet anger som skäl för att utöka jakttiden på rådjur i Jämtlands län till den 31 januari kan anses som ett tillförlitligt underlag. Länsstyrelsen anser därför att nuvarande jakttid bör vara oförändrad tills vidare.

Anmärkningsvärt
Jägareförbundet Mitt Norrland anser att länsstyrelsens uttalade är anmärkningsvärt. Förbundet frågar sig nu om länsstyrelsen i Jämtland har kunskap om att de flesta klimatforskare under många år talat om global uppvärmning med ökande temperaturer och därmed mildare och snöfattigare vintrar?
Jägareförbundet pekar också på att länsstyrelsen redan i dag, enligt gällande lagstiftning, har möjlighet att korta jakttiden på rådjur med hund om förhållandena är ogynnsamma.

Förlängd jakttid på ripa
Då det gäller jakten på ripa önskade Jägareförbundet Mitt Norrland en förlängning med 15 dagar, fram till den 15 mars. Västerbotten och Norrbotten har under många år haft den ordningen. En likriktning av jakttiderna i de berörda fjällänen vore önskvärd, menar förbundet.
Länsstyrelsen är dock negativ till en förlängning och skriver: Sett till att en förlängning av jakttiden förmodligen främst skulle innebära en ökning av uttaget på fjällripa och den osäkra situation fjällripan idag befinner sig finner länsstyrelsen det inte motiverat att förlänga jakttiden inom renbetesfjäll enligt det givna förslaget.

Blygsam jakt
Enligt länsstyrelsens egen statistik var dock avskjutningen av fjäll- och dalripa under januari och februari månad 2009 synnerligen blygsam. Totalt fölldes 84 fjällripor och 120 dalripor i Jämtland. Sett ur detta perspektiv torde en förlängning av jakttiden med två veckor knappast påverka vare sig fjäll- eller dalripstammarnas storlek. Den teoretiska jaktarealen är dessutom på hela en miljon hektar!
Göte Grubb

Skribent

Svensk Jakt

 

Den gåtfulla bisamkraschen

Nyheter

Nyligen syntes bisam i både Sollefteå och Härnösand. I Norrbotten och Västerbotten finns knappt någon bisam kvar. Ett mysterium, enligt forskarna.

Nyheter

Undantag i orimliga regler om ammunition

Lite till mans har vi brutit mot lagen utan att veta om det med både i samband med användning och överlåtelse av ammunition. Tack vare Jägareförbundet gör vi inte det längre i och med att det nu införs undantag i föreskrifterna.

Nyheter

LRF vill att allmänna uppdraget utreds

Avveckla Jägareförbundets allmänna uppdrag. Det är ett av förslagen i den hög av motioner som lämnats in till LRF:s riksstämma som hålls i slutet av den här månaden.

Annons

Viltvård

Tid för att bygga – här hittar du ritningar

Nu är det en bra tid på året för att bygga älgtorn, fågelholkar, fällor och andra jakt- och viltvårdsprylar. Här hittar du ritningarna.

Nyheter

Svensk Jakt söker redaktionssekreterare

Jagar du utmaningar? Då har vi jobbet för dig! Ett av Sveriges mest spännande jobb inom jaktjournalistik är ledigt. Som redaktionssekreterare på Svens ...

Quiz

Testa dig själv – vad kan du om predatorer?

Testa dina kunskaper – vad kan du om våra predatorer?

Nyheter

Hälften av färskfodren håller inte vad de lovar

Vartannat prov på färskfoder till sällskapsdjur 2014 avvek i innehåll från vad tillverkarna deklarerat. Det visar analyser utförda av Jordbruksverket.

Björn

Björnjakten avlyst på grund av oetisk jakt

Sveaskog avlyser all björnjakt inom två jaktområden. Avlysningen gäller åtminstone kommande höst och bolaget utesluter inte att fler områden kan avlysas.

Vapen & skytte

Därför återkallade Norma ammunitionen

Förra året återkallade Norma vissa partier av sin jaktmatch i kaliber .308 Winchester.

Prenumerera på Svensk Jakts nyhetsbrev.
Brevet mejlas ut alla vardagar