Svensk Jakt

onsdag 1 oktober

Publicerad 21 april 2009 - 09:38 – Uppdaterad 21 maj 2013 - 12:22

Länsstyrelse säger nej till förlängda jakttider

Länsstyrelsen i Jämtland går emot Jägareförbundets förslag till förlängda jakttider på rådjur och ripa.

Bakgrunden är att Jägareförbundet lämnat förslag till regeringen på ändrade jakttider för ett flertal viltarter. Frågan om förlängd jakttid på rådjur var uppe på Jägareförbundet Mitt Norrlands årsstämma 2008. Flera motionärer föreslog då förlängd jakttid på rådjur med januari månad. Detta eftersom klimatet varit mildare under senare år och att trafikolyckorna med rådjur ökat.

Trend av milda vintrar
Länsstyrelsen delar dock inte denna uppfattning och skriver i sitt yttrande: Länsstyrelsen anser inte den trend av milda vintrar som Jägareförbundet anger som skäl för att utöka jakttiden på rådjur i Jämtlands län till den 31 januari kan anses som ett tillförlitligt underlag. Länsstyrelsen anser därför att nuvarande jakttid bör vara oförändrad tills vidare.

Anmärkningsvärt
Jägareförbundet Mitt Norrland anser att länsstyrelsens uttalade är anmärkningsvärt. Förbundet frågar sig nu om länsstyrelsen i Jämtland har kunskap om att de flesta klimatforskare under många år talat om global uppvärmning med ökande temperaturer och därmed mildare och snöfattigare vintrar?
Jägareförbundet pekar också på att länsstyrelsen redan i dag, enligt gällande lagstiftning, har möjlighet att korta jakttiden på rådjur med hund om förhållandena är ogynnsamma.

Förlängd jakttid på ripa
Då det gäller jakten på ripa önskade Jägareförbundet Mitt Norrland en förlängning med 15 dagar, fram till den 15 mars. Västerbotten och Norrbotten har under många år haft den ordningen. En likriktning av jakttiderna i de berörda fjällänen vore önskvärd, menar förbundet.
Länsstyrelsen är dock negativ till en förlängning och skriver: Sett till att en förlängning av jakttiden förmodligen främst skulle innebära en ökning av uttaget på fjällripa och den osäkra situation fjällripan idag befinner sig finner länsstyrelsen det inte motiverat att förlänga jakttiden inom renbetesfjäll enligt det givna förslaget.

Blygsam jakt
Enligt länsstyrelsens egen statistik var dock avskjutningen av fjäll- och dalripa under januari och februari månad 2009 synnerligen blygsam. Totalt fölldes 84 fjällripor och 120 dalripor i Jämtland. Sett ur detta perspektiv torde en förlängning av jakttiden med två veckor knappast påverka vare sig fjäll- eller dalripstammarnas storlek. Den teoretiska jaktarealen är dessutom på hela en miljon hektar!
Göte Grubb

Skribent

Svensk Jakt

 

Logga in för att se detta innehåll

Så jagar du in rådjursdrivaren

Live-published photos and videos via Shootitlive

Jakthundar

Om hunden jagas in på rätt sätt ökar chanserna att få en duglig rådjursdrivare. Här får du tips om hur du ska göra för att få fram en bra jaktkamrat.

Nyhet

Hovrätten frikänner medlem i sameby

Hovrätten för Övre Norrland frikänner en medlem i en sameby från ett åtal för jaktbrott på dubbelregistrerad mark.

Nyhet

Ny kommissionär: Översyn av direktiven är högt prioriterat

På måndagen hölls i EU-parlamentet en utfrågning av föreslagne miljökommissionären Karmenu Vella som sa att en översyn av EU:s Fågeldirektiv är prioriterat.

Annons

Klövvilt

Perukbock med jättehorn fälld på Visingsö

Erik Lydén skulle egentligen jaga kanadagäss men bytet blev något helt annat – en perukbock med enormt stora horn.

Quiz

Vad kan du om jakt på rådjur med hund?

Är du rustad inför rådjursjakten med hund? Testa dina kunskaper i Svensk Jakts frågetävling.

Jakthundar

Chatt: Prata hundutfodring med Svensk Jakts hundskribent

På måndag kan du chatta med Svensk Jakts hundskribent Marie Gadolin. Chatten är öppen mellan 14.00 och 15.00.

Logga in för att se detta innehåll

Jakt

Så hittar du ett bra rådjurspass

Att på egen hand söka upp ett bra rådjurspass hör till jaktens höjdpunkter. Vi tipsar här hur du kan hitta ditt pass och hur du ska bete dig när rådjuret kommer.

Läsarnas jakter

Första jaktdagen gav drömtjur

18-årige Emil Lundh gjorde sin första dag som älgjägare förra lördagen. Strax efter lunch sköt han förmodligen sitt livs älg.

Lodjur

23 loföryngringar i södra Sverige

Länsstyrelserna i södra Sverige säger i en skrivelse till Naturvårdsverket ja till en miniminivå på 23 loföryngringar utspridda över åtta län.

Annons

Annons