Svensk Jakt

lördag 25 oktober

Publicerad 21 april 2009 - 09:38 – Uppdaterad 21 maj 2013 - 12:22

Länsstyrelse säger nej till förlängda jakttider

Länsstyrelsen i Jämtland går emot Jägareförbundets förslag till förlängda jakttider på rådjur och ripa.

Bakgrunden är att Jägareförbundet lämnat förslag till regeringen på ändrade jakttider för ett flertal viltarter. Frågan om förlängd jakttid på rådjur var uppe på Jägareförbundet Mitt Norrlands årsstämma 2008. Flera motionärer föreslog då förlängd jakttid på rådjur med januari månad. Detta eftersom klimatet varit mildare under senare år och att trafikolyckorna med rådjur ökat.

Trend av milda vintrar
Länsstyrelsen delar dock inte denna uppfattning och skriver i sitt yttrande: Länsstyrelsen anser inte den trend av milda vintrar som Jägareförbundet anger som skäl för att utöka jakttiden på rådjur i Jämtlands län till den 31 januari kan anses som ett tillförlitligt underlag. Länsstyrelsen anser därför att nuvarande jakttid bör vara oförändrad tills vidare.

Anmärkningsvärt
Jägareförbundet Mitt Norrland anser att länsstyrelsens uttalade är anmärkningsvärt. Förbundet frågar sig nu om länsstyrelsen i Jämtland har kunskap om att de flesta klimatforskare under många år talat om global uppvärmning med ökande temperaturer och därmed mildare och snöfattigare vintrar?
Jägareförbundet pekar också på att länsstyrelsen redan i dag, enligt gällande lagstiftning, har möjlighet att korta jakttiden på rådjur med hund om förhållandena är ogynnsamma.

Förlängd jakttid på ripa
Då det gäller jakten på ripa önskade Jägareförbundet Mitt Norrland en förlängning med 15 dagar, fram till den 15 mars. Västerbotten och Norrbotten har under många år haft den ordningen. En likriktning av jakttiderna i de berörda fjällänen vore önskvärd, menar förbundet.
Länsstyrelsen är dock negativ till en förlängning och skriver: Sett till att en förlängning av jakttiden förmodligen främst skulle innebära en ökning av uttaget på fjällripa och den osäkra situation fjällripan idag befinner sig finner länsstyrelsen det inte motiverat att förlänga jakttiden inom renbetesfjäll enligt det givna förslaget.

Blygsam jakt
Enligt länsstyrelsens egen statistik var dock avskjutningen av fjäll- och dalripa under januari och februari månad 2009 synnerligen blygsam. Totalt fölldes 84 fjällripor och 120 dalripor i Jämtland. Sett ur detta perspektiv torde en förlängning av jakttiden med två veckor knappast påverka vare sig fjäll- eller dalripstammarnas storlek. Den teoretiska jaktarealen är dessutom på hela en miljon hektar!
Göte Grubb

Skribent

Svensk Jakt

 

Vargar uppsökte älgjägare

Varg

Under älgjaktpremiären gick Anders Öberg i Västmanland på en slagen älgkalv. Efter att ha skrämt bort en närmande varg med ett varningsskott dök ytterligare två vargar upp.

Nyheter

Svensk Jakt nummer 11

I dagarna kommer Svensk Jakt nummer 11 i brevlådan, men redan nu kan du läsa den som E-tidning.

Jägareförbundet

Allmänna uppdraget en bricka i spelet om ny jaktmyndighet

Att ta över Jägareförbundets allmänna uppdrag är ett taktiskt drag av Naturvårdsverket för att behålla jakten istället för att det ska skapas en ny jaktmyndighet.

Annons

Tävling

TÄVLING: Vinn en klövviltjakt

Hur gör du och ditt jaktlag för att jakten ska vara så säker som möjligt? Ge oss ditt bästa tips för säkrare jakt och du kan vinna en klövviltjakt.

Nyhet

Naturvårdsverket vill ta över Jägareförbundets uppdrag

Naturvårdsverket vill stärka sin roll som jaktmyndighet och ta över Jägareförbundets allmänna uppdrag. Det skriver de i ett budgetunderlag för 2015–2017.

Nyheter

Brännskadad älg avlivad efter skogsbranden

Två månader efter den stora skogsbranden i Västmanland upptäckte Leo Karjalainen en svårt brännskadad älgtjur och kunde avliva den.

Jägareförbundet

NWT lyfter vargannonser efter kritik från länsordförande

"Värna vargen och andra hotade arter". Så löd texten i en så kallad pluggannons i Nya Wermlands-Tidningen, tills länsordförande Lennart Johannesson tröttnade.

Illegal jakt

Pitbullägare skryter med hunddödat rådjur

En bild på sociala medier på två pitbullhundar och ett dött rådjur där ägaren skryter om sina hundars förmåga har uppmärksammats av länsstyrelsen.

Björn

Simmande björn tömde ö på får

I alla tider har det betat får på Tutaboön. Men nu finns där inga djur längre. Detta efter att en björn gått till attack och dödat hela fårflocken.

Annons

Annons